ผู้เขียน หัวข้อ: สายปฏิบัติสัมมาสัมพุทธะ ปัจฉิมาสัมพุทธะ ได้ก่อเกิดขึ้นมาอย่างไร เพื่ออะไร  (อ่าน 1811 ครั้ง)

Admin Phusawan

  • บุคคลทั่วไป
สายปฏิบัติธรรมสัมมาสัมพุทธะ  ปัจฉิมาสัมพุทธะนี้ ก่อเกิดมาในยุคของกึ่งศาสนา  เพื่อมาเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนในรูปแบบใหม่ตามยุค ตามสมัย  เพื่อให้ได้เข้าใจถึงพระธรรมคำสั่งสอนตามแนวทางขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีการสอนในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ได้เข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอนได้ง่ายขึ้น เพราะในพระธรรมคำสั่งสอนที่ได้บัญญัติเอาไว้แล้วนั้น ล้วนแต่เป็นภาษาบาลี   ถึงปัจจุบันจะได้รับการแปลบ้างแล้ว บางส่วนในหลายภาษา แต่ก็ยังเป็นคำศัพท์ที่ฟังแล้วยากต่อการเข้าใจ  สำหรับคนธรรมดา หรือคนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้บาลีมาก่อน ดังนั้น คนส่วนใหญ่
ไม่มีโอกาสได้ศึกษา เล่าเรียนจึงไม่สามารถเข้าถึงพระธรรมคำสอนเลย สายปฏิบัติธรรมสัมมสัมพุทธะ ปัจฉิมาสัมพุทธะนี้  จึงถูกจัดก่อขึ้นมาใหม่ด้วยพุทธบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อแสดงธรรมคำสั่งสอนในรูปแบบใหม่ให้เหมาะสม กับยุคสมัยปัจจุบัน ให้คนได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนได้ง่ายขึ้น โดยเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ ดวงจิตก่อเกิดมาจากไหน โลกแต่ละโลกก่อเกิดมาเพราะอะไร อาทิ โลกสวรรค์ก่อเกิดมาจากไหน และมีสภาวธรรมอะไรในโลกสวรรค์ โลกบาดาลก่อเกิดมาจากไหน และมีสภาวธรรมอะไรบ้างในโลกบาดาล โลกมนุษย์ก่อเกิดมาจากไหน และมีสภาวธรรมก่อเกิดมาเพื่ออะไร เป็นต้น เพื่อให้ได้เข้าใจในกลไกและการหมุนเวียนของสามโลก จะได้ไม่ยึดติด ยึดมั่นอยู่ในเหตุของปัจจุบันที่เป็นอยู่  เมื่อได้รู้หน้าที่นั้นแล้วจะได้ไม่หลงอยู่กับโลกจนทำให้ตนนั้นต้องจมอยู่กับความทุกข์ 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 06, 2014, 01:00:52 pm โดย thanapanyo »