ผู้เขียน หัวข้อ: Rec-1336 พุทธโอวาทในวันครบรอบวงล้อธรรมจักรหมุน ๒๕๕๘  (อ่าน 1288 ครั้ง)

thanapanyo

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 4368
    • ดูรายละเอียด
(ถอดความจากคลิป)

ธรรมะเปิดโลก วันที่ 30  กรกฎาคม 2558
ตอนที่ 103 **พุทธโอวาทในวันครบรอบวงล้อธรรมจักรหมุน 2558**

เมื่อพระยาธรรมิกราชได้เข้าเฝ้าต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านได้ทรงแสดงธรรมกลับมา ดังนี้ว่า
- - - -

พระยาธรรมเอ๋ย.. กาลเวลาผ่านไปแล้วนานแสนนาน และลูกนั้นก็บังเกิด ก่อเกิดขึ้นแล้วในศาสนา
ลูกนั้นได้มาทำหน้าที่แห่งตน ในยุคของกึ่งศาสนา เพื่อจะมานำธรรมคำสั่งสอน /แนวทาง /และวิธีทางดับทุกข์ มาเผยแผ่ เผยแพร่ให้แก่มนุษย์โลก และจิตทั้งหลายได้ศึกษาบำเพ็ญ- เพื่อความพ้นทุกข์

พระยาธรรมเอ๋ย.. เสียงธรรมที่เธอนั้นนำไปแสดง จะส่องสว่าง รุ่งเรืองกับโลก-- เหมือนดั่งดวงอาทิตย์
พระยาธรรมเอ๋ย.. เธอนั้นได้บังเกิดขึ้นมา สำเร็จแล้วในสิ่งที่เธอนั้นต้องทำ.. แต่เธอจงทำหน้าที่แห่งตน เพื่อให้ความสว่าง กระจ่างแจ้งกับจิตต่างๆทั้งหลาย เพื่อให้บังเกิดดาวเป็นล้านดวง

พระยาธรรมเอ๋ย.. การที่เธอบังเกิดขึ้นในกึ่งศาสนานี้ ธรรมจักรก็จะหมุนกลับคืนอีกครั้ง และเธอก็จะเป็นผู้นำธรรมนั้นไปแสดงให้แก่ทุกคนได้ฟัง
ซึ่งวันนี้ ก็เป็นสำคัญในศาสนา และเธอเองก็จงทำหน้าที่แห่งตนในการหมุนธรรมจักร เพื่อแสดงธรรมออกไปให้ก้องโลก …

ขอให้จากวันนี้ไป จงมีผู้บังเกิดในคุณงามความดี-- จากธรรมที่เธอนั้นนำไปแสดงมากมาย
ขอให้จากวันนี้ไป แสงสว่างจากเธอนั้นส่องประกายทั่วโลก
ขอให้ดวงจิตเป็นล้านดวง ได้รับแสงสว่างจากเธอ และพ้นจากความทุกข์

การบังเกิดขึ้นในคราวครั้งนี้ จงแสดงแสงสว่างแห่งธรรมคำสั่งสอน เพื่อให้จิตทั้งหลายได้เรียนรู้ มองเห็นในแสงสว่างนั้น..เพื่อพบกับความพ้นทุกข์เถิด

ลูกทั้งหลายเอ๋ย.. สรรพสิ่งนั้น ล้วนแล้วแต่มีปรับเปลี่ยนไป ตามกาลเวลา ..
ไม่ว่าจะเป็นผู้คน ไม่ว่าจะเป็นคำพูด หรือจะเป็นภาษา แม้จะเป็นภาษาหนึ่ง ที่เป็นภาษา ที่เรียกว่าชื่อนั้น
มานานแล้ว แต่ภาษานั้น ในความเป็นจริงก็จะมีการประยุกต์ และค่อยๆเปลี่ยนไปตามกาลเวลา

ฉะนั้นสิ่งทั้งหลาย ย่อมอยู่บนความไม่เที่ยงแท้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนาหนึ่งที่ได้มีธรรมคำสั่งสอนเกิดขึ้นมาแล้ว
เมื่อกาลเวลาผ่านไปนาน ผู้คนเปลี่ยนแปลงไปมาก ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป ก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตาม
แม้จะเหลือเค้าโครงเดิมอยู่บ้าง-- แต่ทุกอย่างก็ไม่ชัดเจน

ลูกทั้งหลายเอ๋ย.. ในกึ่งศาสนาของพระพุทธเจ้า จึงต้องมีพระยาธรรม คือ ผู้บังเกิดขึ้นมา เพื่อให้แสงสว่างในธรรมคำสั่งสอนบังเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่ง เพื่อประคองธรรมคำสั่งสอน และศาสนาที่บังเกิดจากกี่งศาสนานั้น ไปจนอีก 2500 ปี จนครบ 5000 ปี ในศาสนาหนึ่ง / ของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งๆที่มาตรัสรู้

บุคคลผู้ใดที่เข้าใจเช่นนี้ และยอมรับในความเป็นจริง--ไม่มีทิฐิ อัตตาตัวตน
บุคคลผู้นั้น จะน้อมนำธรรมที่พระยาธรรมนั้นนำมาแสดงด้วยความเคารพ และลูกนั้นก็จะได้เป็นดาวล้านดวงที่ส่องสว่าง ประกายเจิดจ้าทั่วโลกใบนี้

ลูกทั้งหลายเอ๋ย.. การหมุนธรรมจักร เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อีกครั้งหนึ่ง..

การที่ลูกนั้นได้สดับฟังธรรม จากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยผ่านพระยาธรรมิกราช อีกครั้งหนึ่งนั้น
จะทำให้บังเกิดผู้ที่เป็น*อริยบุคคล* มากมายทั่วโลก

หากลูกนั้นปรารถนาที่จะเป็นหนึ่งในกลุ่มคน ที่ได้รับแสงสว่างนั้น--
> จงทำตนให้สว่าง เพื่อรองรับพุทธบารมีนี้...

ลูกทั้งหลายเอ๋ย.. จริงๆแล้ว เรามืดมิดไปเพราะกรรมกิเลสตัณหาทั้งหลาย / ความยึดติดลุ่มหลงทั้งหลายเหล่านั้น บดบังอยู่

จงทำจิตให้นิ่งเฉย และดูแสงสว่างในความนิ่งเฉยนั้นเถิดลูก แล้วเอาแสงสว่างในจิตที่นิ่งเฉยนั้น รองรับธรรมคำสั่งสอน > เพื่อตัวของลูกนั้นจะได้พบกับความพ้นทุกข์ ...

ลูกทั้งหลายเอ๋ย.. ในวันนี้ ก็เป็นวันสำคัญแห่งศาสนา และก็มีสิ่งที่สำคัญบังเกิด ก่อเกิดขึ้นแล้ว คือ พระยาธรรมิกราช ซึ่งก็มีธรรมคำสั่งสอนบังเกิดขึ้นแล้วในกึ่งศาสนา อีกรอบหนึ่ง
และก็จะมีดวงดาว คือ *ดวงจิต* อีกเป็นล้านดวง--ที่จะส่องสว่าง ประกายเจิดจ้า ถือเป็นเรื่องที่ดี

ต่อจากนี้ไป ขอให้ลูกทั้งหลาย.. ผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติดี ผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะทำตนให้เข้าถึงแสงสว่าง คือ ความพ้นทุกข์ จงได้รับการก่อเกิดความสุข ความสว่างในดวงจิตของลูกนั้น ทุกๆคน

ให้พระพุทธศาสนา จงสว่างรุ่งเรืองด้วยดวงจิตของลูกทั้งหลาย ที่ประพฤติ ปฏิบัติ บำเพ็ญ และเดินตามรอยของพระพุทธเจ้า..ที่ได้สอนสั่งเอาไว้

ลูกทั้งหลายเอ๋ย.. การที่ลูกนั้นจะสว่างหรือไม่ ขึ้นอยู่กับจิตของลูกนั้น จะเปิดรับแสงสว่างในเสียงธรรมหรือเปล่า
 -- วันนี้ลูกพร้อมที่จะทำให้ตนเป็นคนสำคัญขึ้นมาแล้วหรือยัง? --

สำคัญ คือ เป็นสิ่งที่มีค่า / ล้ำค่าอยู่ในตัวตน..
// ล้ำค่า เพราะเป็นสิ่งที่จะส่องแสงสว่าง ให้แก่จิตของตน และบุคคลผู้อื่น
// ล้ำค่า เพราะมีแต่สิ่งที่ดี อยู่ในตัวตนของลูก และจะมั่นคงเช่นนั้นตลอดไป…
จงหมั่นดูตนเอง..

วันนี้ เป็นวันที่หมุนธรรมจักร และเป็นวันที่มีผู้คนได้เข้าใจในธรรมคำสั่งสอน
ลูกนั้นได้ยินเสียงหมุนธรรมจักร จากธรรมคำสั่งสอนแล้ว
และลูกนั้น..ได้เข้าใจในธรรมคำสั่งสอนแล้วหรือยัง ?

เมื่อเข้าใจแล้ว ก็จงปฏิบัติตามเพื่อความดีนั้น> จะได้บังเกิด ก่อเกิดขึ้นในตัวของลูกด้วย...

จากนี้ไป ก็ถือเป็นเวลาที่ดีใน“กึ่งศาสนา” แล้ว
เมื่อมีดวงอาทิตย์เกิดขึ้น-- ย่อมมีแสงสว่างคลุมไปทั่วโลก
ดวงดาว เป็นล้านดวง ก็จะบังเกิดขึ้น ธรรมคำสั่งสอนบังเกิดขึ้นแล้วอีกครั้งหนึ่ง
-- พระพุทธศาสนา จะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ -- 

จากนี้ไป ขอให้พรแก่พระยาธรรม ให้พระยาธรรมนั้นจงสว่างไสว สว่างรุ่งเรือง
< เปรียบดังดวงอาทิตย์ ที่ไม่มีสิ่งใดต้านทานได้.. ที่ให้แสงสว่างแก่โลกทั้งโลก >

ขอให้ลูกทั้งหลาย.. ที่มีความตั้งใจดี ที่จะรองรับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ เพื่อนำเอาแสงสว่างนั้นไปประพฤติดี กระทำดี คือ ธรรมคำสั่งสอนที่ได้ฟัง ได้เข้าใจแล้วนั้น นำไปปฏิบัติเพื่อให้ก่อเกิดสิ่งที่ดี

ให้จากนี้ไป.. มีผู้คนมากมายได้สำเร็จ และเข้าใจในธรรม
ได้พ้นจากความทุกข์ มากมายบนโลกนี้ // มากมายในวัฏสงสารนี้
-- ประตูแห่งนิพพาน เปิดรับลูกทุกคนที่ประพฤติดี ปฏิบัติดี -- 

ขอให้ลูกทั้งหลาย.. จงเดินทางไปถึงเส้นชัย.. เส้นนั้นเถิด
ให้ลูกทั้งหลาย.. ได้ข้ามพ้นวัฏสงสาร ได้พบกับความสุขในพระนิพพาน จากนี้ไป…

สาธุ

+ * +
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 01, 2016, 07:17:20 pm โดย thanapanyo »