มหาวิชชาลัยธรรมิกราชในวันนี้ > ถาม-ตอบ

ทำไมจึงต้องมีการบอกบุญให้ผู้อื่นสร้างบุญด้วยรูปแบบต่างๆ

(1/1)

thanapanyo:

ทำไมจึงต้องมีการบอกบุญให้ผู้อื่นสร้างบุญด้วยรูปแบบต่างๆ โดยการกล่าวถึงอานิสงส์แห่งการสร้างว่าจะก่อเกิดเป็นอานิสงส์เช่นนั้นเช่นนี้ เป็นการหลอกลวง หลอกล่อให้ผู้อื่นมาลุ่มหลง เสียเงินเสียทองหรือเปล่า
      การบอกบุญต่างๆ แก่ผู้อื่น คือวิธีหนึ่งของการประกาศศาสนาในขั้นต้น เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าถึงความดีด้วยการสร้างทานบารมีขั้นต้น และการบอกอานิสงส์ก็เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจตามความเป็นจริงของการทำความดีนั้นว่าจะมีผลเป็นเช่นไร  ตามกฏแห่งกรรมจึงเป็นไปตามคำสอนขององค์พระพุทธเจ้า ที่สอนให้เราทั้งหลายสร้างบารมีตั้งแต่ทานบารมีเพื่อรู้จักการเป็นผู้ให้ รู้จักเป็นผู้เสียสละ มีจิตเมตตา เผื่อแผ่แก่ผู้อื่น เพื่อไม่สร้างกรรมไม่ดีกับผู้อื่น รู้จักสละออกซึ่งความยึดติดในสิ่งของข้าวของตั้งแต่สิ่งของภายนอกจนถึงสิ่งภายใน คือตัวตนของเรานี้ เพื่อละกิเลสเข้าสู่พระนิพพาน และการบอกบุญก็มีกฏในการบอกบุญ การสร้างบุญก็มีกฏของการสร้างบุญ ซึ่งเราก็ได้ปฏิบัติตามกรอบของกฏกติกาการบอกบุญ สร้างบุญของสายธรรมฯ ซึ่งเป็นไปตามคำสอนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการ จึงเป็นการบอกบุญและสร้างบุญที่ถูกต้องโดยไม่ใช่การหลอกลวง หลอกล่อใดๆ แต่เป็นการสร้างทานบารมีด้วยความรู้ตื่น

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version