มหาวิชชาลัยธรรมิกราชในวันนี้ > ถาม-ตอบ

ตราสารบุญคืออะไร และเป็นจริงหรือเปล่า

(1/1)

thanapanyo:

ตราสารบุญคืออะไร และเป็นจริงหรือเปล่า
ตราสารบุญเป็นรูปแบบของการทำบุญแบบใหม่ เพื่อให้ผู้ทำได้
เห็นการแลกเปลี่ยนบุญแบบชัดเจนเป็นรูปธรรม และเป็นการปรับระบบการสร้างบุญในบัญชีโลกทิพย์ให้ง่ายขึ้น เพื่อรองรับการประกาศธรรมกึ่งพุทธกาล และการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเจริญขึ้นในยุคกึ่งพุทธกาล สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการที่ผู้ทำทำแล้วสบายใจ เพราะเห็นบุญเป็นรูปธรรม และแผ่ไปให้ดวงจิตอื่นได้รับด้วย ผู้ทำย่อมรู้ได้ด้วยตนเอง


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version