มหาวิชชาลัยธรรมิกราชในวันนี้ > ถาม-ตอบ

การสวดฟอกจิตคือ อะไร

(1/1)

thanapanyo:


การสวดฟอกจิตคือ อะไร
การสวดฟอกจิต คือ การสวดเพื่อชำระล้างจิต โดยใช้คาถา
พุทธะจิตตะ เพื่อปลุกจิตอันเป็นพุทธะที่อยู่ภายในตัวเราให้ตื่นขึ้นมา ชำระล้างสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่ครอบงำจิตอยู่ เช่น กิเลส ตัณหา กรรม และกาย ให้หมดจากจิตไป เพื่อให้จิตเข้าถึงความสงบสุข และสามารถปฏิบัติได้ง่ายกว่าปกติ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version