มหาวิชชาลัยธรรมิกราชในวันนี้ > ถาม-ตอบ

การบล็อคกรรมและเคลียร์กระแสกรรมทำได้จริงหรือเปล่า

(1/1)

thanapanyo:

การบล็อคกรรมและเคลียร์กระแสกรรมทำได้จริงหรือเปล่า ขัดกับหลักของพระพุทธศาสนาไหม
การบล็อคกรรมและเคลียร์กระแสกรรม ทำได้จริงเพราะได้มี
การทดลองพิสูจน์มาแล้วในหลายกลุ่มดวงจิตเป็นระยะเวลา 10 ปี ระหว่างคนที่ถูกบล็อกกรรมและเคลียร์กระแสกรรม กับคนที่ไม่มีการบล็อคกรรมและเคลียร์กระแสกรรมให้ ย่อมมีผลแตกต่างกันในการปฏิบัติ คือคนที่ได้รับการบล็อคกรรมและเคลียร์กรรมจะปฏิบัติได้ผลเร็วกว่า  และไม่เป็นการขัดต่อหลักพระพุทธศาสนาเพราะไม่ใช่การตัดกรรม แต่เป็นการที่ครูบาอาจารย์ช่วยเจรจากับเจ้ากรรมนายเวร และใช้พลังจิตดันกระแสวิบากกรรมออกให้ชั่วคราว เพื่อไม่ขัดขวางการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติ ทำให้เข้าถึงการปฏิบัติได้ง่ายขึ้นเห็นผลการปฏิบัติได้เร็วกว่าปกติ  จึงถือเป็นการช่วยให้ทุกคนที่ตั้งใจมาปฏิบัติได้สำเร็จผลตามที่ตั้งใจ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version