มหาวิชชาลัยธรรมิกราชในวันนี้ > ถาม-ตอบ

การไขรหัสชีวิตเป็นแบบไหนเป็นการดูดวงหรือเปล่า

(1/1)

thanapanyo:

การไขรหัสชีวิตเป็นแบบไหนเป็นการดูดวงหรือเปล่า
การไขรหัสชีวิตเป็นการชี้ทางบอกทาง เพื่อให้รู้ที่ไปที่มาของตน
ในขั้นต้น เพื่อต่อยอดการปฏิบัติต่อไปได้อย่างถูกต้อง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version