มหาวิชชาลัยธรรมิกราชในวันนี้ > ถาม-ตอบ

หลักสูตรค้นหาตัวตน คืออะไร เป็นแบบไหน

(1/1)

thanapanyo:

หลักสูตรค้นหาตัวตน คืออะไร เป็นแบบไหน
      หลักสูตรค้นหาตัวตน คือหลักสูตรที่พระพุทธองค์ท่านทรงส่งลงมาพร้อมกับธรรมะกึ่งพุทธกาล  เป็นหลักสูตรที่ใช้ปฏิบัติเพื่อค้นหาตัวตน ให้รู้ตัวรู้ตนที่แท้จริงของตัวเราเอง  ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติทั้งหมด 3 ระดับ ผู้ที่เข้าสู่หลักสูตรค้นหาตัวตนและปฏิบัติตามจนครบ 3 ระดับแล้ว ก็จะรู้ตัวตนที่แท้จริงและสามารถดับการเกิดของตนได้


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version