มหาวิชชาลัยธรรมิกราชในวันนี้ > ถาม-ตอบ

ทำไมจึงมีแม่ชีชุดขาว

(1/1)

thanapanyo:

ทำไมจึงมีแม่ชีชุดขาว
แม่ชีผู้บวชในชุดขาวเป็นแม่ชีอุบาสิกา ที่มาศึกษาปฏิบัติเพื่อ
เตรียมบวชเป็นแม่ชีมรรคา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version