ผู้เขียน หัวข้อ: จะรู้ได้อย่างไรหรือเอาอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ใครปฏิบัติถึงระดับใดแล้ว  (อ่าน 185 ครั้ง)

thanapanyo

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 4229
    • ดูรายละเอียด

จะรู้ได้อย่างไรหรือเอาอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ใครปฏิบัติถึงระดับใดแล้ว และสำเร็จเป็นองค์พระอรหันต์ถึงพระนิพพานแล้วอย่างแท้จริง
      องค์พระอรหันต์ คือผู้ห่างไกลจากกิเลส  ซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงสอนไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติจนเข้าถึงพระโสดาบันเป็นผู้ละสังโยชน์ได้ 3 ข้อ  บุคคลผู้เข้าถึงพระสกิทาคามี คือผู้ละสังโยชน์ 3 ข้อ ได้ละเอียดมากเพิ่มขึ้น  บุคคลผู้เข้าถึงการเป็นพระอนาคามีเป็นผู้ละสังโยชน์ได้ 5 ข้อ บุคคลผู้เข้าถึงการเป็นองค์พระอรหันต์เป็นผู้ละสังโยชน์ได้ 10 ข้อ
   ฉะนั้น การจะรู้ว่าใครบรรลุธรรมถึงระดับใดแล้ว จึงมีการละสังโยชน์เข้ามาเป็นเครื่องพิสูจน์ เป็นเครื่องช่วยยืนยันในความสำเร็จบรรลุธรรมของจิตดวงนั้น และการพิสูจน์ยังมีอีกหลายหนทาง เช่น การปฏิบัติจนเข้าถึงตนก็จะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตนนั้นได้เข้าถึงแล้ว และผู้เป็นพระอริยเจ้าแล้วย่อมเป็นผู้รู้จักพระอริยเจ้าเห็นพระอริยเจ้าในตัวของผู้อื่น เมื่อมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนสำเร็จบรรลุระดับสูง มีญาณรู้วาระจิต รู้อินทรีย์แห่งจิตทั้งหลาย ย่อมสามารถรู้ได้ สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นเครื่องยืนยันในความสำเร็จบรรลุธรรมของจิตทั้งหลาย