ผู้เขียน หัวข้อ: Rec-3788 ความเป็นมาของตราสารบุญ  (อ่าน 113 ครั้ง)

thanapanyo

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 4066
    • ดูรายละเอียด
Rec-3788 ความเป็นมาของตราสารบุญ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2022, 05:19:17 pm »


พุทธธรรมวาระพิเศษ   วันที่  2  มกราคม  2565
**ความเป็นมาของตราสารบุญ**
+ +

ในเย็นของวันที่  21  มกราคม  พ.ศ. 2565          ณ  มหาวิชชาลัยธรรมิกราช
เมื่อท่านพระพุทธเจ้าน้อยได้โยกจิตขึ้นสู่โลกทิพย์ เพื่อเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พ่อพระอินทร์
และเหล่าพระแม่โพธิสัตว์กวนอิม  รวมถึงเหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย
เมื่อได้น้อมจิตเข้าเฝ้าต่อพ่อพระอินทร์แล้ว  จึงได้กล่าวกับท่านพ่อพระอินทร์ และเหล่าพระโพธิสัตว์
ทั้งหลาย  เช่นนี้ว่า..

“ ข้าแต่องค์เสด็จพ่อพระอินทร์  และเสด็จพระแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์
วันนี้ ข้าพระพุทธเจ้า จะขึ้นมาเพื่อที่จะน้อมเอาการก่อเกิดตราสารบุญ ขึ้นถวายแด่
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า--ด้วยการเฝ้าถวายถึงเหตุของการก่อเกิดตราสารบุญ 
และเพื่อขอพลังบารมีจากพระพุทธองค์ - เชื่อมต่อสู่ตราสารบุญ
จะได้แผ่พลังบารมีทั่วโลกธาตุ วัฏสงสาร ให้เชื่อมต่อตราสารบุญได้ 
-- เพื่อจะได้รองรับการเผยแผ่พระธรรมในกึ่งพุทธกาลนี้พระพุทธเจ้าค่ะ

เมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กล่าวถวายไปเช่นนั้นแล้ว..
องค์พ่อพระอินทร์ และพระแม่กวนอิมรวมถึงตัวแทนของพระโพธิสัตว์อีก 18 พระองค์
จึงได้เดินทางไปพร้อมกับข้าพเจ้าด้วยการมุ่งหน้าสู่แดนพระนิพพาน ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่าน

เมื่อข้าพระพุทธเจ้าลอยอยู่บนดอกบัวแก้ว พร้อมทั้งพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ - ต่างลอยอยู่บัลลังก์แต่ละพระองค์เคลื่อนเข้าสู่แดนพระนิพพานแล้ว..
จึงได้พบกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านทรงประทับอยู่บนบัลลังก์   

เมื่อข้าพเจ้า และเหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย.. ได้เดินทางไปถึงสถานที่แห่งนั้น คือ
แดนพระนิพพาน ต่อหน้าพระพักตร์ของพระพุทธองค์แล้ว  องค์พ่อพระอินทร์จึงได้ส่งมอบงาน
ที่ได้รวบรวมมา จนทำให้ก่อเกิดตราสารบุญแก่ข้าพระพุทธเจ้า เพื่อกล่าวน้อมถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่าน

เมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้รับงานมาแล้ว  จึงได้กราบนอบน้อมต่อองค์พระพุทธเจ้า พระองค์ท่านไป ดังนี้ว่า..

“ ข้าแต่องค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจ้าขา..
วันนี้ ลูกและท่านพ่อพระอินทร์  รวมถึงพระแม่พระโพธิสัตว์กวนอิม  และเหล่าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ที่เสด็จมาในที่นี้ 
ตั้งใจจะมามอบถวายงาน  คือ การรองรับการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธองค์ในกึ่งพุทธกาล
- ด้วยการสร้างตราสารบุญขึ้นมา พระพุทธเจ้าค่ะ ”
- - - -

พระพุทธองค์ ::   ดีแล้วละ  พระพุทธเจ้าน้อยเอย.. ถ้าอย่างนั้น ลูกก็จงกล่าวธรรมนั้นมาเถิด
ว่าลูกทั้งหลายนั้น.. ได้เตรียมการรองรับการเผยแผ่ธรรมไว้อย่างไรบ้างเล่า ?

พระพุทธเจ้าน้อย ::  กราบนอบน้อมขอบพระคุณพระพุทธองค์ ที่ทรงเมตตาลูก พระพุทธเจ้าค่ะ
พระพุทธองค์ เจ้าขา..  ในธรรมประการที่ 1 --
พ่อพระอินทร์ และเหล่าพระโพธิสัตว์กวนอิมทั้งหลาย..ได้ประชุมกัน จนเห็นอย่างนี้ว่า

เมื่อมีการก่อเกิดขึ้นขององค์พระพุทธเจ้าน้อย เพื่อประกาศธรรมในกึ่งพุทธกาล
และองค์พระพุทธเจ้าน้อยนั้น - ก็ได้ตรัสรู้ธรรมสำเร็จแล้ว
ได้รวบรวมธรรมกึ่งพุทธกาล - จนสมบูรณ์แล้ว

และบัดนี้นั้น องค์พระพุทธเจ้าน้อย.. ก็ได้หมุนพระธรรมจักรกึ่งพุทธกาล
เริ่มต้นแล้ว ณ มหาวิชชาลัยธรรมิกราช 
ก็คือ แดนตรัสรู้ และแดนแห่งการหมุนธรรมจักรกึ่งพุทธกาล
-- จึงจะมีการจัดสร้าง พระธรรมจักรใหญ่ที่สุดในโลก ก่อเกิดขึ้นที่นั่น --

และการประกาศธรรมนั้น.. ยังจะต้องมีการเผยแผ่ให้กว้างไกลมากที่สุด - ในโลกมนุษย์
เพื่อจะดันพลังธรรมเหล่านั้น ทั่วโลก ทั่ววัฏสงสาร ให้ดวงจิตทั้งหลาย.. ได้น้อมอนุโมทนา
และเข้าถึงธรรมกึ่งพุทธกาล
-- ด้วยการใช้สื่อโซเชียลออนไลน์ต่างๆ ในการเผยแผ่
-- ด้วยการใช้ความล้ำหน้าของเทคโลยีในยุคปัจจุบันนี้ ช่วยกันเผยแผ่ออกไป

และจึงจำเป็นที่จะต้องมีเหตุที่จะต้องใช้ปัจจัยมากในการรองรับ

ฉะนั้น.. องค์พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย  จึงได้ดูแล้วว่า..
การวางแบบวางแผน งานเผยแผ่ธรรมกึ่งพุทธกาล -- จึงจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนให้ดี
ให้รอบคอบ  เพื่อการประกาศธรรมที่สะดวก รวดเร็ว และได้ผลมาก *
-- เพื่อฉุดช่วยดวงจิตทั้งหลาย..
... เช่นนี้ พระพุทธเจ้าค่ะ

พระพุทธองค์ ::   ดีแล้วละ พระพุทธเจ้าน้อยเอย..
ถ้าอย่างนั้น ลูกก็จงกล่าวธรรมต่อไปเถิด พระพุทธเจ้าน้อย

+ +
พระพุทธเจ้าน้อย ::  สาธุ พระพุทธเจ้าค่ะ
กราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ ที่ทรงเมตตาลูก พระพุทธเจ้าค่ะ

และธรรมในประการที่ 2 --
เมื่อเหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายได้ประชุมกันแล้ว จึงได้เห็นว่า..
บัดนี้นั้น..ธรรมจักรกึ่งพุทธกาลก็ได้หมุน  และหมุนเรื่อยๆมา จนถึงข้อธรรมที่ 25-26 แล้ว

ธรรมะอันเป็นราชา  เป็นแม่ธรรม
เป็นสิ่งที่จะชี้บอกให้ดวงจิตทั้งหลาย..ได้รู้ ได้เข้าใจในหลักธรรมที่แท้จริง 
และปฏิบัติได้ถูกต้อง - ได้ก่อเกิดขึ้นแล้ว  +

ทีนี้ องค์พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย.. จึงมีการจัดเตรียมเรื่องของการเผยแผ่พระธรรม
และสร้างพระธรรมจักรใหญ่
-- ด้วยการให้จิตทั้งหลาย.. ได้มีโอกาสเข้ามาสู่กระแสธรรม --

เริ่มจากการได้เข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัติ การฟังธรรม - ด้วยการรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 3
และได้เปิดโอกาสให้ดวงจิตทั้งหลาย.. ได้หมุนรอบเข้ามาเรียนรู้ศึกษาอีกรอบหนึ่ง
แล้วก็จะช่วยกันเผยแผ่พระธรรมต่อไป..

นั่นคือ การจัดการรองรับบารมี - ในเรื่องของการบำเพ็ญบารมี พระพุทธเจ้าค่ะ

พระพุทธองค์ ::   ดีแล้วละ พระพุทธเจ้าน้อยเอย..
ธรรมะ - ก็สมบูรณ์ดีแล้ว
แนวทางการปฏิบัติ - ก็สมบูรณ์ดีแล้ว

บุคคลผู้ที่เข้ามาปฏิบัติอยู่ก่อนหน้านี้  รุ่นก่อนๆนั้น คือ นักศึกษารุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2
-  ก็ได้เข้ารับการปฏิบัติ จนสำเร็จเป็นขั้นๆไป ตามระดับบารมีแต่ละกลุ่มดวงจิต

แล้วก็มีสำเร็จ ระดับขั้นพระโสดาบัน พระสกิทาคามี  พระอนาคามี
จนสูงสุดถึงขั้นการสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว
* ก็ถือว่า หลักสูตรนี้ ก็สมบูรณ์ดีแล้วละ

ฉะนั้น..  การจะประกาศธรรมออกไปได้อย่างแท้จริง ก็ถือว่า เริ่มทำได้แล้ว 
เพราะว่า ได้พิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างไว้ได้สมบูรณ์ดี -ในหลักสูตรหลักการปฏิบัติ

ฉะนั้น.. ลูกก็จงพากันเผยแผ่ธรรมนี้ไป ด้วยการให้โอกาสให้กับทุกคน ได้เข้ามาฟังธรรม
ได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษา ปฏิบัติธรรม - ในธรรมกึ่งพุทธกาลนี้เถิด พระพุทธเจ้าน้อยเอย..

ต่อไป ธรรมในประการที่ 3 --
เมื่อเหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย.. ได้ประชุมกันแล้ว จึงเห็นอย่างนี้ว่า
ควรจะมีการเตรียมการรองรับการเผยแผ่ธรรม สำหรับบุคคลผู้ที่ตั้งใจที่จะเข้ามาสร้างบารมี
- ด้วยทานบารมีก่อนอันจะเป็นอานิสงส์ปัจจัย ให้เข้ามาสู่ธรรมกึ่งพุทธกาลได้  ++

เขาทั้งหลายเหล่านั้น.. ก็ตั้งใจจะสร้างทานบารมี 
และด้วยเราจะต้องสร้างพระธรรมจักรให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ 
รวมถึงจะต้องมีเสนาสนะ สถานที่แห่งการรองรับนักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย..ด้วย

บุคคลที่เข้ามาสร้างทานบารมี  ทำให้เขาทั้งหลาย.. ได้เข้ามาสู่ระบบการทำบุญที่มี
หลักฐานในการทำบุญ เป็นตราสารบุญ ที่จะให้เขาทั้งหลาย.. มีชื่ออยู่ในตราสารบุญ
- ตามจำนวนเงินที่เขาได้มาสร้างทานบารมี  ด้วยการร่วมสร้างเสนาสนะ
หรือว่าสถานที่การปฏิบัติรวมถึงพระธรรมจักรรองรับการเผยแผ่ธรรม
ทำสื่อธรรมะต่างๆ

บุคคลทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายเหล่านี้.. เขาควรที่จะมีหลักฐาน มีเอกสารยืนยันในทาง
โลกทิพย์  และในทางโลกมนุษย์

พ่อพระอินทร์จึงได้สร้างตราสารบุญขึ้นมา -- เพื่อใช้เฉพาะกิจในสายสัมมาสัมพุทธะ
ปัจฉิมาสัมพุทธะนี้
เพื่อจะได้รู้ว่า..บุคคลผู้นี้ได้พบกับธรรมกึ่งพุทธกาล  และได้สร้างทานบารมีในสายธรรม
สัมมาสัมพุทธะปัจฉิมาสัมพุทธะ
เพื่อเป็นสิ่งยืนยัน ตรวจสอบที่ง่ายขึ้นกว่าระบบเก่าที่เคยมีมาในโลกทิพย์
... เช่นนี้ พระพุทธเจ้าค่ะ

พระพุทธองค์ ::   ดีแล้วละ พระพุทธเจ้าน้อยเอย..
ก็ระบบเก่าที่มีอยู่ ถามว่าใช้ได้มั้ย - ก็ใช้ได้อยู่ ลูก +

แต่การจัดเตรียมการทำตราสารบุญขึ้นมา.. ก็จะเป็นเฉพาะส่วนที่ใช้ในสายธรรม
สัมมาสัมพุทธะปัจฉิมาสัมพุทธะ นี้  *
-- จะได้รู้ว่า บุคคลผู้นี้..ได้เข้ามาสร้างบุญ ด้วยการรองรับพระธรรมกึ่งพุทธกาล
ตามกำลังที่เขานั้นพอจะสร้าง พอจะทำได้ ++

เมื่อพ่อพระอินทร์  และเหล่าพระโพธิสัตว์จัดสรรให้ก่อเกิดขึ้น
-- เพื่อที่จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนบุญ *
ที่จะทำให้ดวงจิตทั้งหลาย.. ได้เข้าสู่กระแสธรรมกึ่งพุทธกาล - ด้วยการมีตราสารบุญนั้น

และก็จะก่อเกิดขึ้น เป็นอานิสงส์ต่างๆ ให้จิตทั้งหลาย ได้เข้ามาสู่ธรรมกึ่งพุทธกาล
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ชัดเจน เฉพาะส่วนของธรรมกึ่งพุทธกาล
ให้จิตทั้งหลายเหล่านั้น.. ได้รู้

และระบบกลไกของโลกทิพย์ ก็จะง่ายขึ้นด้วย  ก็จะได้รู้ว่า บุคคลกลุ่มนี้ ดวงจิตกลุ่มนี้
เขาทั้งหลายเหล่านั้น.. สร้างบุญ ด้วยอานิสงส์บุญแห่งการรองรับธรรมกึ่งพุทธกาล
…ก็จะตรวจง่ายขึ้นด้วย - ง่ายต่อการที่จะตรวจว่า จิตทั้งหลายได้เข้าถึงธรรมกึ่งพุทธกาล / ด้วยธรรมกึ่งพุทธกาล
- ด้วยอานิสงส์ที่สูงสุด คือ ความพ้นทุกข์ ++

ธรรมกึ่งพุทธกาล ก็จะตรวจง่ายขึ้น - ง่ายต่อการที่ จิตทั้งหลาย..ได้เข้าถึงธรรม
การสร้างทานบารมี  และก้าวเข้าสู่การปฏิบัติบำเพ็ญ ด้วยการฝึกฝน ประพฤติปฏิบัติ
ด้วยธรรมกึ่งพุทธกาล
จนถึงซึงอานิสงส์ที่สูงสุด คือ ความพ้นทุกข์แล้ว
... ก็ดีแล้วละ พระพุทธเจ้าน้อยเอย..

+ +
พระพุทธเจ้าน้อย ::  สาธุ พระพุทธเจ้าค่ะ
กราบขอบพระคุณพระพุทธองค์  ที่ทรงเมตตาพระพุทธเจ้าค่ะ

ต่อไป ธรรมในประการที่ 4 --
เมื่อเหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย.. ได้ประชุมกันแล้ว
จึงได้กฎแห่งกรรมออกมาอย่างนี้ว่า..

การสร้างบุญด้วยตราสารบุญนั้น จะมีอานิสงส์ทั้งหมด 10 ประการ ดังนี้ พระพุทธเจ้าค่ะ

อานิสงส์ข้อที่ 1- คือ ทำสิ่งใดไป - สิ่งนั้นจะก่อเกิด
* บุญที่เป็นมหาบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่
* เป็นบุญที่จะสามารถก่อเกิดผล - ร้อยเท่าทวีคูณ
เพราะว่า เป็นการทำบุญตรงกับองค์พระพุทธเจ้าและพระธรรมกึ่งพุทธกาล
-- เป็นนาบุญที่อุดมสมบูรณ์ *

อานิสงส์ข้อที่ 2 - ก็คือ จะสามารถให้ดวงจิตทั้งหลาย..ได้แลกเปลี่ยนทรัพย์ภายนอก
- เข้าสู่การเป็นทรัพย์ภายใน
เพราะการทำทานในสถานที่ตรงนี้ คือ การทำด้วยการรองรับพระธรรมคำสอนโดยตรง
จึงจะทำให้ก่อเกิดปัญญาธรรม  ก่อเกิดบารมีภายในขึ้นมาก
แล้วก็จะทำให้บุคคลผู้นั้น.. ได้สามารถเกิดทรัพย์ภายในมาก

อานิสงส์ข้อที่ 3 - การทำบุญผ่านตราสารบุญ
.. ก็จะสามารถส่งบุญให้กับบรรพบุรุษทั้งหลาย
คุณบิดามารดา ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ และผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

รวมถึงดวงจิตที่เกี่ยวข้องกับตนมา ตั้งแต่อดีต ในภพในชาติต่างๆ ที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นบิดามารดา บรรพบุรุษ
จิตวิญญาณญาติพี่น้อง เผ่าพันธุ์ในอดีตชาติด้วย
จิตทั้งหลายเหล่านั้น.. จะได้น้อมอนุโมทนา  และปรับภพเลื่อนภูมิ ด้วยธรรมะกึ่งพุทธกาล *

อานิสงส์ข้อที่ 4- การทำบุญผ่านตราสารบุญนั้น.. ก็จะสามารถแผ่บุญตรง
ให้กับเจ้ากรรมนายเวรของตน - ทั้งปัจจุบัน และอดีตชาติ
ปลดล็อควิบากกรรมให้กับตนได้.. เพราะเป็นอานิสงส์บุญที่แรง ที่มาก **

อานิสงส์ข้อที่ 5- การทำบุญ สร้างบุญผ่านตราสารบุญ.. ก็จะมีอานิสงส์ส่งให้เราเป็น
บุคคลผู้ที่สามารถที่จะมีผลบุญ ผลบารมีจากที่สร้าง ด้วยตราสารบุญนั้น - ค้ำหนุนไปตลอดการท่องเที่ยวในวัฏสงสารนี้ จนกว่าเหตุที่เราได้สร้างจะหมดไป..

อานิสงส์ข้อที่ 6-การสร้างบุญด้วยตราสารบุญนั้นจะมีผลบุญ คือส่งให้เรา เป็นบุคคลผู้ทรงธรรม
ผู้เข้าถึงธรรม  และบรรลุธรรม  หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ในที่สุด
เพราะเป็นการสร้างบุญด้วยการรองรับพระธรรมกึ่งพุทธกาล

อานิสงส์ข้อที่ 7- จะทำให้เรา สามารถที่จะอธิษฐานแผ่บุญบารมีที่สร้าง
รวมถึงธรรมกึ่งพุทธกาลที่ก่อเกิดขึ้น -- จะไปค้ำหนุนประเทศชาติบ้านเมือง พระมหากษัตริย์
และทำให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เจริญรุ่งเรือง - ทั้งศาสนา และประเทศชาติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสนาจะมีความเจริญรุ่งเรืองสืบทอดยาวนานไป จนครบ 5000 ปี
เพราะเป็นการสร้างทานบารมี -ที่ค้ำหนุนเรื่องของธรรมะกึ่งพุทธกาลโดยตรง ++

อานิสงส์ข้อที่ 8-การทำบุญผ่านตราสารบุญการค้ำหนุนธรรมกึ่งพุทธกาลนี้..
ก็จะทำให้ก่อเกิดพระอริยบุคคลขึ้นบนโลกใบนี้มากมาย  ซึ่งก็คือ พระอริยเจ้า อริยบุคคล
ตั้งแต่พระโสดาบัน จนถึงพระอรหันต์- จะก่อเกิดขึ้นมาก
-- เพราะเป็นการทำให้ธรรมกึ่งพุทธกาล - ที่เข้าใจง่าย เข้าถึงได้ง่าย  เจริญรุ่งเรือง
ดวงจิตทั้งหลาย.. จึงจะพ้นทุกข์ได้มาก *

อานิสงส์ข้อที่ 9- การสร้างบุญด้วยตราสารบุญ  ก็จะทำให้ธรรมะกึ่งพุทธกาลเกิดความเจริญ
รุ่งเรืองขึ้นมา  โลก จักรวาล วัฏสงสาร - ก็จะหมุนรอบเข้าสู่ยุคศิวิไลซ์
เพราะคลุมไปด้วยบารมีแห่งพระธรรม  บารมีแห่งพระผู้หลุดพ้นทั้งหลาย..
-- โลกก็จะเข้าสู่ยุคศิวิไลซ์ *

อานิสงส์ข้อที่ 10- การทำบุญด้วยตราสารบุญ  ค้ำหนุนธรรมะกึ่งพุทธกาล จนเจริญรุ่งเรืองขึ้น
ก็จะทำให้ทุกคนในศาสนา มีความรัก ความสามัคคี
เป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่แตกแยก
ทำให้แข็งแกร่ง แข็งแรงพอที่ลัทธิอื่น ศาสนาอื่นจะทำร้ายทำลายศาสนาพุทธไม่ได้ !

และศาสนาพุทธ.. ก็จะเป็นศาสนาที่มีความเอื้อเฟื้อ ศาสนาอื่นลัทธิอื่น
... จนไม่เกิดการแบ่งแยกศาสนา ++

อานิสงส์ทั้ง 10 ประการนี้  จะ
ก่อเกิดขึ้นสำหรับบุคคลผู้ที่ได้สร้างทานบารมี - ด้วยตราสารบุญ
จะก่อเกิดขึ้นกับโลก กับวัฏสงสาร

ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม
เป็นประโยชน์ทั้งตน และสาธารณะประโยชน์
และจะเป็นประโยชน์อีกยาวนาน - จนสิ้นสุดพระพุทธศาสนา คือ ครบ 5000 ปี
... เช่นนี้ พระพุทธเจ้าค่ะ

พระพุทธองค์ ::   ดีแล้วละ พระพุทธเจ้าน้อยเอย..
เมื่อเราตั้งใจจะทำในสิ่งที่ดี  สิ่งที่ดี ก็ย่อมจะก่อเกิดผลที่ดี

และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเรานี้ได้หว่านเมล็ดความดีลงไปในนาบุญที่ดีแล้วด้วย
-- ความอุดมสมบูรณ์ของผล.. ย่อมจะก่อเกิดมากมายร้อยเท่าทวีคูณ
จะเกิดประโยชน์ทั้งแก่ตน และส่วนรวม เป็นแน่แท้  ++

+ +
พระพุทธเจ้าน้อย ::  สาธุ พระพุทธเจ้าค่ะ
ต่อไป ธรรมในประการที่ 5 --
ตราสารบุญถูกจัดสร้างขึ้นมา ด้วยการประชุมของเหล่าพระโพธิสัตว์
โดยมีพ่อพระอินทร์เป็นประธาน

ซึ่งตราสารบุญนี้- ก็จัดสร้างขึ้นมา ก่อเกิดขึ้นมาเพื่อ
การรองรับธรรมกึ่งพุทธกาล
การประกาศธรรมกึ่งพุทธกาล
 และเพื่อการฉุดช่วยดวงจิตทั้งหลาย- ให้พ้นทุกข์
-- โดยอาศัยธรรมกึ่งพุทธกาล--

เช่นนี้ พระพุทธเจ้าค่ะ..จึงเป็นข้อสรุปของเหล่าพระโพธิสัตว์ ทั้งหลาย
ที่เห็นแล้วว่า คุณประโยชน์ของการสร้างตราสารบุญขึ้นมา
-- ก็เพื่อเหตุปัจจัยนี้เป็นหลักและสำคัญที่สุด *

ทุกคนจึงตั้งใจและยินดีที่จะรองรับ ด้วยการช่วยกันสร้างคุณงามความดี ผ่านตราสารบุญ
และสร้างตราสารบุญขึ้นมาให้มีพลังคลุมไปทั่ววัฏสงสารนี้  +

เปลี่ยนให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในฝ่ายที่ดูแลบัญชีในโลกทิพย์ได้เห็นได้เข้าใจตามความเป็นจริง
... เช่นนี้ พระพุทธเจ้าค่ะ

พระพุทธองค์ ::   ดีแล้วละ พระพุทธเจ้าน้อยเอย..
ลูกนั้นทำในสิ่งที่รู้ แล้วก็รู้ในสิ่งที่ทำว่าจะเกิดเหตุอันใด
ทำเพื่ออะไร  เพราะอะไร.. ก็ดีแล้วละ

การปฏิบัติ ก็รองรับด้วยหลักสูตรค้นหาตัวตน
บางกลุ่ม บางท่าน ปรารถนาจะสร้างความดี ด้วยการสร้างทานบารมีรองรับการประกาศธรรม
ก็สามารถทำได้ ด้วยการผ่านตราสารบุญ
- เป็นหลักฐานในการสร้างความดี 
- เป็นกำลังใจให้กับทุกคนได้สร้างความดีได้อย่างมั่นใจ

อะไรก็ตาม ลูกเอ๋ย..  เราคิดดีแล้ว และทำดีแล้ว ความดีนั้นบริสุทธิ์แล้ว
... ก็ย่อมจะก่อเกิดอานิสงส์มากมาย

และที่ลูกทั้งหลายได้ทำกัน ก็เพื่อสร้างบารมีของตน  เมื่อได้สร้างบารมีของตนแล้ว
บารมีที่ตนได้สร้าง ในเหตุปัจจัย สิ่งต่างๆ ที่ได้สร้าง
-- ก็เพื่อที่จะทำประโยชน์ให้ก่อเกิดต่อสาธารณประโยชน์ ++

การที่รองรับพระธรรม  พระธรรมถึงแม้จะเป็นคำสอนขององค์พระพุทธเจ้า
แต่ก็เพื่อประโยชน์แก่ดวงจิตทั้งหลาย -- ไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่องค์พระพุทธเจ้า

การที่ลูกทั้งหลาย.. ได้สร้างพระธรรมเหล่านี้ จะทำให้ลูกทั้งหลาย.. ถึงพระธรรม
เมื่อลูกทั้งหลายถึงพระธรรม และได้สร้างสะพานแห่งความพ้นทุกข์ ด้วยการประกาศธรรมไว้
... ก็จะทำให้ผู้อื่นถึงซึ่งพระธรรม  ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ด้วยเช่นเดียวกัน +

ทางพ้นทุกข์ในกกึ่งพุทธกาลได้ก่อเกิดขึ้นแล้ว  และมีลูกทั้งหลาย..มารองรับการก่อเกิดนั้น
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วละ พระพุทธเจ้าน้อยเอย..

+ +
พระพุทธเจ้าน้อย ::  สาธุ พระพุทธเจ้าค่ะ
กราบขอบพระคุณพระพุทธองค์  ที่ทรงเมตตาลูกทั้งหลาย..
ให้ลูกทั้งหลายได้สร้างคุณงามความดี สร้างบารมีในระดับของตน พระพุทธเจ้าค่ะ

พระพุทธองค์ จะทรงเมตตาแสดงธรรมใดแก่ลูกทั้งหลายได้พิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่ ?
พระพุทธเจ้าค่ะ

พระพุทธองค์ ::  พระพุทธเจ้าน้อยเอย.. สิ่งที่ลูกทั้งหลายควรพิจารณาเพิ่มเติม ก็คือ
เรื่องของการปฏิบัตินั้น - ก็จะมีการฝึกฝนประพฤติปฏิบัติตามหลักสูตรค้นหาตัวตน
และค่อยๆฝึกฝนกันไป   แต่ก็ย่อมมีอุปสรรค มีปัญหา ที่จะเข้ามากระทบทดสอบ
ก็ขอให้ตั้งใจฟันฝ่าต่อไปให้ถึงซึ่งความสำเร็จ ++

และการที่จะหมุนรอบให้เงินทองเข้ามา  เพื่อที่จะได้จัดสรรในการที่จะเผยแผ่ประกาศธรรมไปนั้น
ลูกทั้งหลาย..ก็จะต้องฝึกฝนตนให้อยู่อำนาจของเงิน  แล้วจึงใช้เงินเหล่านั้น สร้างในสิ่งที่เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

เมื่อเราอยู่ใต้อำนาจของเงิน -- เงินก็จะเกิดโทษแก่เราได้มากมาย
เงินนั้น - ก็จะทำให้จิตของเราตกต่ำไปได้ 

แต่เมื่อเราอยู่เหนืออำนาจของเงิน
เงินก็จะเป็นเพียงสิ่งที่เป็นวัตถุ เป็นสิ่งของเป็นสิ่งสมมุติ
เพื่อที่จะมาทำให้ประโยชน์อันสูงสุดที่เราจะทำนั้น ก่อเกิดขึ้น
และสำเร็จให้ได้ในที่สุดเท่านั้น..พระพุทธเจ้าน้อยเอย

ฉะนั้น..  เงินนั้น จึงมีคุณอนันต์ แล้วก็มีโทษมหันต์อยู่ในนั้น
ลูกจงตั้งใจดูให้ดี
ฝึกจิตของตนให้อยู่เหนืออำนาจของคำว่า* เงิน*
-- แล้วลูกจะสามารถทำให้เกิดประโยชน์แก่ตน - แก่ผู้อื่นได้ ++

บุคคลผู้รู้จักใช้มีด- มีดย่อมเกิดประโยชน์แก่บุคคลผู้นั้น
บุคคลผู้รู้จักใช้ไฟ - ไฟย่อมทำประโยชน์แก่บุคคลผู้นั้น
บุคคลผู้รู้จักใช้เงิน - เงินย่อมเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้นั้น

ฉะนั้นพระพุทธเจ้าน้อยเอย..ลูกทั้งหลาย..ก็จงฝึกให้อยู่เหนืออำนาจแห่งเงินตรา
... เช่นนี้ละ พระพุทธเจ้าน้อย

+ +
พระพุทธเจ้าน้อย ::  สาธุ พระพุทธเจ้าค่ะ
กราบขอบพระคุณพระพุทธองค์  ที่ทรงเมตตาลูกทั้งหลายพระพุทธเจ้าค่ะ

ธรรมะกึ่งพุทธกาล ก็ได้ก่อเกิดขึ้นสมบูรณ์แล้ว
พระธรรมจักกึ่งพุทธกาล ก็ได้หมุนรอบไปเรื่อยๆแล้วด้วยธรรมะในทุกบททุกตอน
เหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทุกพระองค์  และดวงจิตทั้งหลาย..ต่างก็ยินดีในธรรม
ในสิ่งดีๆที่ก่อเกิดขึ้น

ทุกดวงจิตยินดีที่จะน้อมรับบารมี  ด้วยการสร้างบารมีทั้ง 10 ทัศ
บุคคลกลุ่มใดที่ตั้งใจจะสร้างบารมี ด้วยการสร้างทาน - ก็เตรียมพร้อมกันแล้ว
บุคคลกลุ่มใดที่ตั้งใจจะสร้างบารมีของตน ด้วยการบำเพ็ญ ปฏิบัติตามหลักสูตรค้นหาตัวตน
ตามเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์ในกึ่งพุทธกาล- ก็ได้เตรียมพร้อมกันแล้ว

ลูกทั้งหลาย..  ก็พอและเข้าใจในเรื่องราวแห่งตราสารบุญ การก่อเกิดตราสารบุญแล้ว
ลูกทั้งหลาย.. ก็จะตั้งใจฝึกฝนตนให้อยู่เหนือเงินตรา  ให้สามารถที่จะใช้เงินทำสิ่งที่เกิด
ประโยชน์อันสูงสุด
คือ การรองรับธรรมกึ่งพุทธกาล และการที่จะฉุดช่วยดวงจิตทั้งหลาย..ให้พ้นทุกข์

เพื่อลูกทั้งหลายจะได้หลุดพ้นได้ในที่สุด
ลูกทั้งหลายพอจะเข้าใจเช่นนี้ อย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะ

พระพุทธองค์ ::   ดีแล้วละ พระพุทธเจ้าน้อยเอย..
เมื่อปัญญารู้ตื่นแล้ว  สิ่งอื่นใดในโลก ในวัฏสงสาร-- ย่อมไม่มีคุณค่า ไม่มีประโยชน์
แล้วก็ย่อมไม่มีโทษ  เพราะว่าจิตของเราอยู่เหนือทุกสิ่ง

ลูกเอ๋ย..  แต่ที่เรายังคงดำเนินสมมุติให้เป็นไปตามสมมุตินั้น
ก็เพียงเพื่อการฉุดช่วยและช่วยเหลือดวงจิตที่ยังจมอยู่ 
ให้เขาทั้งหลายเหล่านั้น ได้พ้นทุกข์เท่านั้น

ลูกทั้งหลาย.. ก็จงตั้งใจทำหน้าที่ของตนกันต่อไปเถิด

+ +
พระพุทธเจ้าน้อย ::  สาธุ พระพุทธเจ้าค่ะ
ลูกกราบขออาราธนาบารมีของพระพุทธองค์  ส่องแสงสว่างลงสู่ตราสารบุญ
และให้ลูกได้นำตราสารบุญนี้ ไปประกอบพุทธพิธี เพื่อเปิดโลกธาตุ วัฏสงสาร
และปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในวัฏสงสาร.. ให้เข้าสู่ตราสารบุญ ในการสร้างบารมีความดี
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พระพุทธเจ้าค่ะ

วันนี้ ลูกๆ ทุกคน กราบขอลาพระพุทธองค์ก่อน นะเจ้าคะ

และข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยพ่อพระอินทร์  พระแม่กวนอิม และเหล่าพระโพธิสัตว์
ก็พากันเสด็จกลับจาก หน้าพระพักตร์ของพระพุทธองค์ คือ แดนพระนิพพาน
กลับสู่โลกสวรรค์  ต่างก็แยกย้ายกันไป ในสถานที่ที่ตนนั้นจะพิจารณาทำหน้าที่ต่อไป

บางท่านก็กลับสู่การภาวนา
บางท่าน ก็กลับไปจัดสรรงาน ที่จะหมุนรอบดำเนินต่อไป
และข้าพระพุทธเจ้าก็กลับมาสู่โลกมนุษย์ -- เพื่อประกาศธรรมนี้ ให้มนุษย์ทั้งหลายได้ตื่น
ได้รู้ในข่าวของตราสารบุญ

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พระแม่โพธิสัตว์ และเหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย.. จึงจะชุมนุมกัน
และทำพุทธพิธีเปิดตราสารบุญอย่างเป็นทางการ ทั่วโลกธาตุวัฏสงสาร อีกครั้งหนึ่ง

ขอให้ดวงจิตทั้งหลาย.. ทั้งมนุษย์ และกายทิพย์
 ให้ดวงจิตทั่วโลก วัฏสงสาร.. ได้รู้ข่าวนี้ทั่วหน้ากัน

และจงมาน้อมอนุโมทนาสาธุการ  ยินดีพร้อมกัน
เพื่อความหลุดพ้นในกึ่งพุทธกาล.. จะได้ก่อเกิดขึ้นพร้อมกับธรรมกึ่งพุทธกาล ที่จะสว่าง
รุ่งเรืองในโลก…

สาธุ


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 21, 2022, 05:25:00 pm โดย thanapanyo »