ผู้เขียน หัวข้อ: Rec-3650 มหาจักรพรรดิและธรรมจักร  (อ่าน 430 ครั้ง)

thanapanyo

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 4229
    • ดูรายละเอียด
Rec-3650 มหาจักรพรรดิและธรรมจักร
« เมื่อ: สิงหาคม 05, 2021, 03:01:28 am »


พุทธธรรมแห่งความเมตตา   วันที่  5  สิงหาคม  2564
บทที่ 94  **มหาจักรพรรดิและธรรมจักร**
+ +   

ในเย็นของวันที่  4  สิงหาคม  พ.ศ. 2564           ณ สวนธรรมิกราช
เมื่อท่านพระยาธรรมิกราชได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้า ต่อองค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่าน เพื่อเฝ้าฟังธรรมแล้วนั้น   จึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไป ดังนี้ว่า...

“ ข้าแต่องค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจ้าขา..
วันนี้ ลูกจะขอเฝ้าทูลถามถึง ข้อธรรม บทที่ 94 น่ะเจ้าค่ะ

พระพุทธองค์ เจ้าขา.. 
ธรรมจักรนั้น..มีความหมายว่าอย่างไรมีความสำคัญอย่างไร
เหตุใดธรรมของพระพุทธองค์จึงทรงเรียกว่า..เป็นการหมุนพระธรรมจักรล่ะเจ้าคะ ?

ขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมความหมายของพระธรรมจักรให้ลูกได้ฟังด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ
ลูกจะได้ทำความเข้าใจถึงเรื่องของพระธรรมจักร น่ะเจ้าค่ะ ”
- - - -

พระพุทธองค์ ::ดีแล้วละนะ พระยาธรรมเอย.. 
ถ้าอย่างนั้น ลูกทั้งหลายก็จงตั้งใจฟังให้ดี
ฟังแล้วก็ค่อยๆพิจารณาตามไปนะ
แล้วลูกก็คงจะเข้าใจว่า..เหตุใดจึงเรียกว่าธรรมจักร

พระยาธรรมเอย..  ประการที่ 1 --นั้น
ลูกจงพิจารณาทำความเข้าใจตามนี้เถิดว่า..

พลังแห่งมหาจักรพรรดิ - ซึ่งเกิดจากการสร้างบารมีของดวงจิตหนึ่ง.. จนก่อเกิดเป็นพลัง
มหาจักรพรรดิขึ้นมา
จักรนั้น.. จึงเป็นจักรแห่งพระเจ้าจักรพรรดิหรือมหาจักรพรรดิทั้งหลาย
ซึ่งเป็นพลังบารมีของดวงจิตที่สามารถบำเพ็ญบารมี
สั่งสมความดีจนมีพลังมหาจักรพรรดิก่อเกิดขึ้นในตน ในดวงจิตตน

จึงเป็นจักรพรรดิที่เป็นจักรแห่งการทรงอำนาจบารมีมาก *
ด้วยพลังบารมีแห่งจิตดวงนั้น..ที่ได้บำเพ็ญเพียร
สั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบารมีมา..

ฉะนั้นพระเจ้าจักรพรรดิทั้งหลาย..จึงมีจักรซึ่งเป็นพลังการบำเพ็ญบารมี
สั่งสมความดีของตน - ก่อเกิดขึ้น

พระยาธรรมเอย..  เมื่อลูกได้ทำความเข้าใจแล้วว่า..
จักรก็คือพลังมหาจักรพรรดิ -ที่ก่อเกิดขึ้นจากการสร้างบารมีของดวงจิตดวงหนึ่งนั้น

ลูกได้เข้าใจว่าดวงจิตนั้น.. ได้สร้างพลังจนก่อเกิดพลังมหาจักรพรรดิ
* จึงเป็นผู้ครองจักร
* จึงเป็นผู้มีพลังอำนาจบารมีมาก

ลูกก็จงพิจารณาต่อไปในประการที่ 2 --เช่นนี้เถิดว่า
เป็นพลังที่คลุมไปสู่อาณาจักรต่างๆ - ตามกำลังบารมีของพระเจ้าจักรพรรดิ
หรือของดวงจิตดวงนั้นๆ ที่ได้สั่งสมบารมีมา..

ฉะนั้นพระเจ้าจักรพรรดิทั้งหลาย..จึงครอบครองอาณาจักรหลายอาณาจักร
รวมกันมาเป็นดินแดนที่กว้างขวางมีบารมีที่ยิ่งใหญ่
-- จึงเป็นอาณาจักร -ที่พระเจ้าจักรพรรดิแต่ละพระองค์ทรงดูแล ++

พระยาธรรมเอย..  จักรนี้จึงกลายเป็นจักรที่เป็นสถานที่หรือว่าเป็นอาณาจักรต่างๆ

ฉะนั้นลูกทั้งหลายเอ๋ย..ลูกทั้งหลายก็จงทำความเข้าใจเช่นนี้  รู้เช่นนี้ว่า..
พลังบารมี.. ก่อเกิดจากบุคคลหรือดวงจิตที่สั่งสม
... จนกลายเป็นพลังมหาจักรพรรดิ

พลังมหาจักรพรรดิ.. จึงควบคุมไปทั่วทุกที่ทุกแห่งหน.. จนกลายเป็นอาณาจักร

บุคคลผู้มีอาณาจักร เป็นพระเจ้ามหาจักรพรรดิ
จึงเป็นผู้มีจักร
มีพลังบารมีควบคุมดูแลไปทั่วทุกที่ทุกแห่งหน

เป็นพลังบารมีแห่งมหาจักรพรรดิจึงเรียกว่าจักรพรรดิ
หรือเรียกว่า..
/  เป็นผู้ครอบครองอาณาจักรที่มาก
/  เป็นผู้มีจักรอยู่กับตน
/  เป็นผู้ทรงพลังบารมีมาก

และต่อไปลูกจงพิจารณาต่อไปในประการที่ 3 -- ดังนี้เถิดว่า

พลังมหาจักรพรรดิขององค์พระพุทธเจ้านั้น..
*  เป็นพลังแห่งการรู้ตื่นรู้แจ้งตามความเป็นจริง
*  เป็นพลังแห่งธรรม

ฉะนั้น.. พลังบารมีแห่งมหาจักรพรรดิแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเรียกว่าธรรมจักร
เพราะ..
เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน
เป็นผู้มีธรรมรู้ตื่นอย่างแจ่มแจ้ง
เป็นผู้มีธรรมอันเป็นจักรพรรดิแห่งธรรม
เป็นราชาแห่งธรรม
เป็นผู้ทรงพลังมากในโลกธาตุนี้ -ควบคุมไปสู่ดวงจิตในภพภูมิต่างๆทั่วทุกที่ทุกแห่งหน
เป็นที่พึ่งแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลาย.. ทั่วโลกธาตุ
ปลุกจิตทั้งหลาย.. ให้รู้ตื่นให้ตื่นรู้ตาม

ธรรมอันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า..ได้บำเพ็ญจนถึงพร้อมแล้ว
ธรรมอันเป็นธรรมราชา
ธรรมอันเป็นมหาจักรพรรดิแห่งธรรม
... จึงก่อเกิดขึ้นจนกลายเป็นธรรมจักร นั่นละ..พระยาธรรม

เมื่อลูกได้เข้าใจเช่นนี้แล้ว
ลูกก็จะเข้าใจว่า.. เหตุใดจึงเรียกว่าธรรมจักร

พระเจ้าจักรพรรดิครอบครองอาณาจักรกว้างไกลทั่วทุกที่ทุกแห่งหน
- ด้วยการบำเพ็ญบารมี

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า.. ทรงพลังแห่งความรู้ตื่น
จึงหมุนพระธรรมจักรไปทั่วทุกที่ทุกแห่งหน
-- เพื่อฉุดช่วยดวงจิตทั้งหลาย.. ด้วยพลังแห่งธรรมจักรนั้น
... เช่นนี้ละ พระยาธรรมเอย

ต่อไปประการที่ 4 --
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงหมุนพระธรรมจักร  คือ แสดงพระธรรมอันรู้ตื่น แจ่มแจ้งแล้ว
แก่บุคคลผู้ใด
-- บุคคลผู้นั้นจึงเข้าสู่..
/  กระแสแห่งธรรม
/  กระแสแห่งมหาจักรพรรดิแห่งธรรม
/  หรือธรรมจักรของพระพุทธองค์

จึงเข้าสู่กระแสแห่งพลังบารมีขององค์พระพุทธเจ้า
และดำเนินไปตามธรรม  อันพระพุทธองค์ได้ทรงหมุนพระธรรมจักร
ให้รู้ให้ตื่นให้แจ้งตาม
-- จึงสามารถอาศัยธรรมนั้น..เข้าสู่ความพ้นทุกข์ได้+
... เช่นนี้ละพระยาธรรมเอย

ต่อไปประการที่ 5 --
พระพุทธองค์จึงหมุนพระธรรมจักรเพื่อปลุกจิตทั้งหลาย.. ให้รู้ตื่น ตื่นรู้ตามความเป็นจริง

พระธรรมจักรของพระพุทธองค์.. จึงหมุนอยู่ในโลกธาตุนี้
ควบคุมไปทุกที่ ทุกแห่งหน
... เพื่อปลูกจิตทั้งหลายที่หลับใหลอยู่ ให้ตื่นรู้ให้รู้ตื่นตาม

เช่นนี้ละพระยาธรรมเอย..  ความหมายของพระธรรมจักร
ก็มาจากการสั่งสมบารมีคุณงามความดีจากดวงจิตในดวงจิตหนึ่ง
... จึงก่อเกิดเป็นพลังพระมหาจักรพรรดิขึ้นมา

และผู้ที่เป็นพลังมหาจักรพรรดิ หรือมีบารมีมหาจักรพรรดิ
.. ก็ย่อมจะเป็นผู้ที่ครอบครองอาณาจักรมากมายกว้างขวาง
.. ย่อมจะเป็นผู้ที่ทรงพลังบารมีมาก 

พลังบารมีที่คลุมไป.. จึงเป็นจักร - ที่คลุมไปในทุกที่ทุกแห่งหน

พระยาธรรมเอย..  แต่องค์พระพุทธเจ้านั้น
... เป็นผู้ที่สั่งสมบารมี จนเข้าถึงความรู้ตื่นรู้แจ้งแห่งธรรม *

องค์พระพุทธเจ้านั้น..จึงหมุนพระธรรมจักรไงลูก
และจึงใช้พระธรรมจักรนั้นแสดงธรรม
ปลุกจิตทั้งหลาย..ให้รู้ตื่นตาม ให้พ้นทุกข์ตาม

ลูกคงพอจะเข้าใจเช่นนี้แล้วสินะ..พระยาธรรมเอย

+ +
พระยาธรรม::  สาธุ พระพุทธเจ้าค่ะ
ลูกพอจะเข้าใจและเห็นตามได้บ้างแล้ว พระพุทธเจ้าค่ะ

จักรนั้น.. ก่อเกิดขึ้นจากการสั่งสมบารมีของดวงจิตใดดวงจิตหนึ่ง
จนก่อเกิดเป็นพลังมหาจักรพรรดิขึ้นมา

พอพลังมหาจักรพรรดิก่อเกิดขึ้นมา.. จึงมีพลังบารมีของดวงจิตดวงนั้น
ที่จะคลุมไปสู่อาณาจักรต่างๆด้วยพลังบารมีนั้นๆ

จึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
เป็นผู้ทรงพลังมีจักร
และจักรของพระองค์.. จึงทรงพลังควบคุมไปทุกที่ทุกแห่งหน

และพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้บำเพ็ญบารมี
ฝึกฝนจิตจนถึงซึ่งความรู้ตื่นแจ่มแจ้ง
เป็นจักรพรรดิในทางธรรม

พระพุทธองค์จึงมีจักร -เป็นธรรมจักร
หรือจึงเรียกว่า ธรรมจักร เพราะเป็นจักรแห่งธรรม

อาณาจักรของพระพุทธองค์ก็คืออาณาจักรที่ควบคุมไปด้วยพระธรรม *
ดินแดนใดที่มีธรรมของพระพุทธองค์ควบคุมไปถึง
จักรของพระพุทธองค์ทรงหมุนไปถึง
-- ดินแดนนั้น..ก็ย่อมเป็นดินแดนที่อยู่ใต้ร่มบารมี / พลังแห่งธรรมจักรของพระพุทธองค์ **

และเมื่อพระพุทธองค์ ได้ทรงแสดงธรรม
หรือหมุนพระธรรมจักรแก่ใครแล้ว..
บุคคลผู้นั้น.. ก็จะเข้าสู่กระแสแห่งธรรมจักรของพระพุทธองค์

และจะสามารถอาศัยธรรมจักรของพระพุทธองค์..ปลุกจิตตนให้ตื่นรู้
... ให้เข้าสู่ความพ้นทุกข์ได้ +

พระพุทธองค์จึงทรงหมุนพระธรรมจักร
เพื่อปลุกจิตทั้งหลาย..ให้รู้ตื่นรู้แจ้งตามความเป็นจริง
และพ้นทุกข์ได้

ลูกพอจะเข้าใจทั้ง 5 ประการเช่นนี้แล้ว พระพุทธเจ้าค่ะ
ขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมให้ลูกได้เข้าใจ
ต่อยอดในธรรมทั้งหลายอันเป็นธรรมราชาของพระพุทธองค์
- เพิ่มเติมด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ

พระพุทธองค์ ::ก็ดีแล้วละนะ พระยาธรรมเอย.. 
วันนี้ ก็เป็นวันที่ลูกได้อัญเชิญพระธรรมจักรลงสู่สวนธรรมิกราช

และลูกนั้นก็จะใช้พลังแห่งธรรมจักรนี้.. หนุนดวงจิตของลูกเข้าสู่การตรัสรู้
ซึ่งธรรมจักรของพระพุทธเจ้า.. เสด็จลงแล้วยังสถานที่แห่งนี้
คือ ธรรมอันเป็นธรรมราชา
-- ย่อมจะหนุนจิตของลูก..ให้เข้าถึงการตรัสรู้ *

และลูกนั้น.. ก็ย่อมจะมีพลังมหาจักรพรรดิแห่งธรรม 
หมุนรอบพระธรรมจักรในกึ่งพุทธกาลได้

ฉะนั้นพระยาธรรมเอย..
ลูกได้รู้และเข้าใจความหมายของพระธรรมจักรแล้ว - ก็ดีแล้วละลูก

ฉะนั้นต่อจากนี้ไป..  ลูกก็จงตั้งใจหมุนพระธรรมจักรอันเป็นธรรมที่เป็นธรรมราชานี้
- ไปสู่ทุกที่ ทุกแห่งหน  ทั่วโลกธาตุนี้
ให้ดวงจิตทั้งหลาย.. ได้รู้ตื่นตามเถอะพระยาธรรม

เพราะธรรมของพระพุทธองค์ -แสดงถึงในที่ไหน
ธรรมจักรนั้น..ก็จะหมุนไปถึงในที่นั้น

และก็จะสามารถหมุนให้จิตทั้งหลาย..เข้าสู่กระแสแห่งธรรม
เข้าสู่อาณาจักรแห่งธรรม

และในที่สุด อาณาจักแห่งธรรมนั้น.. ก็ย่อมจะนำพาดวงจิตทั้งหลาย
... ให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้+

พระยาธรรมเอย..
พระพุทธเจ้าได้ก่อเกิดขึ้นแล้วบนโลก
และได้ตรัสรู้ธรรมแล้วบนโลก
ได้หมุนพระธรรมจักรแล้วบนโลกนี้-เมื่อครั้ง 2000 กว่าปีที่ผ่านมา

จนถึงในวันนี้.. กาลเวลาหมุนรอบมา ถึงยุคกึ่งพุทธกาลแล้ว *
ลูกจึงกำเนิดก่อเกิดมา..
เพื่อเป็นองค์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพื่อที่จะเอาธรรมอันเป็นธรรมราชาของพระพุทธองค์..ลงสู่โลก

และบัดนี้ ลูกก็สามารถน้อมธรรมเหล่านั้น - เข้าสู่จิตของตน
นำพาตนประพฤติปฏิบัติจนถึงซึ่งความถึงพร้อมแล้ว..
ที่จะเป็นผู้หมุนพระธรรมจักร ในกึ่งพุทธกาล 

บัดนี้นั้นลูกมีจักรอยู่กับตนแล้ว..ลูกเอ๋ย
จักรอันเป็นธรรมจักร.. ได้ก่อเกิดขึ้นกับลูกแล้ว

และอีกไม่นานลูกก็จะได้รอบของการที่จะหมุนธรรมจักรนั้น -เพื่อที่จะควบคุม
ครอบไปสู่ทุกที่ทุกแห่งหน

ดึงดูดดวงจิตทั้งหลาย.. ให้เข้าสู่กระแสธรรมเข้าสู่อาณาจักรแห่งธรรม
... เพื่อฉุดช่วยดวงจิตทั้งหลายเหล่านั้น

วันนี้ จึงได้ทำพุทธพิธีมอบธรรมจักรอันเป็นจักรแห่งผู้ที่มีธรรมราชา..ให้แก่ลูก

ลูกจึงจะเป็นผู้ที่มีอำนาจบารมีราชาแห่งธรรม
คือ ผู้ที่จะหมุนพระธรรมจักร แทนองค์พระพุทธเจ้า..ต่อจากนี้ไป
จนกว่าจะสิ้นสุดพุทธกาลสิ้นสุดพระพุทธศาสนานี้

ลูกเอ๋ย..  ทีนี้ ในค่ำคืนนี้จึงจะมีพุทธพิธีในการมอบพระธรรมจักรแก่ลูก

และการที่ลูกได้รับมอบพระธรรมจักรนี้แล้ว - ก็จะทำให้ลูก..
//  สามารถที่จะทรงพลังในตนทรงพลังในธรรม
//  และจะสามารถเผยแผ่พระธรรมได้กว้างไกล
//  จะเป็นผู้มีจักรอันเป็นธรรมจักร -อยู่กับตน
//  และทรงพลังอำนาจบารมีความรู้ตื่นรู้แจ้งโลก
ฉุดช่วยดวงจิตทั้งหลาย.. ให้รู้ตื่นรู้แจ้งตามกันไป

เช่นนี้ละ พระยาธรรมเอย..พอจะเข้าใจบ้างแล้วหรือยังเล่าพระยาธรรมเอย

+ +
พระยาธรรม::  สาธุ พระพุทธเจ้าค่ะ
ลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ

เมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์  ลูกพอจะเข้าใจแล้วว่า..
เหตุที่ในวันนี้ลูกจะต้องเฝ้าทูลถามถึงเรื่องของความหมายของพระธรรมจักร
จะต้องเข้าถึงเข้าใจคำว่าพระธรรมจักร
... เพื่อที่ลูกจะได้รู้ตามความเป็นจริงของความหมายของธรรมจักร

และลูกก็จะได้รับมอบธรรมจักรจากองค์พระพุทธเจ้า
... เพื่อที่จะได้เป็นผู้หมุนธรรมจักร- ปรับโลกธาตุ
และดึงจิตทั้งหลาย..เข้าสู่กระแสแห่งธรรมในกึ่งพุทธกาล
-- จนกว่าจะสิ้นสุดพระพุทธศาสนา++

... ลูกพอจะเข้าใจในพุทธพิธีที่จะทำ 
และในธรรมที่ได้เฝ้าทูลถามแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ

กราบขอบพระคุณพระพุทธองค์  ที่ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังนะเจ้าคะ
เอาไว้ลูกจะมาเฝ้าฟังธรรมใหม่  พระพุทธเจ้าค่ะ…

สาธุ


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 28, 2022, 07:13:13 pm โดย thanapanyo »