ผู้เขียน หัวข้อ: Rec-3644 ปัจจัยรองรับการเผยแผ่ธรรม  (อ่าน 444 ครั้ง)

thanapanyo

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 4368
    • ดูรายละเอียด
Rec-3644 ปัจจัยรองรับการเผยแผ่ธรรม
« เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2021, 10:15:55 am »พุทธธรรมแห่งความเมตตา   วันที่  30  กรกฎาคม  2564
บทที่ 88  **ปัจจัยรองรับการเผยแผ่ธรรม**
+ +   

ในเช้าของวันที่   30  กรกฎาคม พ.ศ. 2564           ณ สวนธรรมิกราช
เมื่อท่านพระยาธรรมิกราชได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้า ต่อองค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่าน เพื่อเฝ้าฟังธรรมแล้ว  จึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไป ดังนี้ว่า...

“ ข้าแต่องค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจ้าขา..
วันนี้ ลูกจะขอเฝ้าทูลถามถึง ข้อธรรม บทที่ 88 น่ะเจ้าค่ะ

ในข้อธรรมบทที่ 88 นี้ลูกจะขอทูลถามถึงสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในตัวของลูก
เพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นพระธรรมในตอนนี้พระพุทธเจ้าค่ะ ”
- - - -

พระพุทธองค์ ::ดีแล้วละ พระยาธรรมเอย.. 
ถ้าอย่างนั้น ก็จงกล่าวมาเถิด ลูก ว่าสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในตัวลูกนั้นคืออะไรเล่า
.. พระยาธรรม

เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของลูก กับตัวของลูกนั้น.. ย่อมเป็นเหตุที่จะนำมา
-- ด้วยการให้ธรรมนั้นก่อเกิดขึ้นน้อมธรรมนั้นลงสู่โลกเท่านั้น..

เอาละนะ พระยาธรรมเอย..  ถ้าอย่างนั้น ในวันนี้นั้น ลูกจะถามในสภาวธรรมใดเล่า
จงกล่าวธรรมนั้นมาเถอะ.. พระยาธรรมเอย

+ +
พระยาธรรม::  สาธุ พระพุทธเจ้าค่ะ
กราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ ที่ทรงเมตตาลูกพระพุทธเจ้าค่ะ

พระพุทธองค์ เจ้าขา..  เมื่อ 2 วันมานี้ลูกได้พิจารณาทบทวนถึงเมื่อก่อน
ที่ลูกนั้นเพิ่งจะลงมาสู่โลกและเพิ่งจะพากันสร้างบารมีในกายหยาบนี้
ด้วยการสร้างองค์พระพุทธรูปซึ่งก็สร้างองค์พระพุทธรูปเพียงองค์เล็กๆ 9 นิ้ว 5 นิ้วบ้าง
แล้วก็เป็นเนื้อเรซิ่นด้วย
ลูกก็ยังภูมิใจมาก ดีใจมากที่ได้มีพระพุทธรูปเหล่านั้น
แล้วก็ได้ถวายพระพุทธรูปองค์เล็กๆเหล่านั้น

แต่พ่อกาลเวลาผ่านไปลูกก็สามารถที่จะพากันช่วยกันน้อมธรรมแล้วก็เอาพลังบารมีจาก
การน้อมธรรมนั้น.. สร้างหลวงพ่อใหญ่พระพุทธเจ้าเชียงของ
รวมถึงหล่อองค์พระเล็กประมาณ 9 นิ้วอีกมากมาย
แล้วก็สร้างองค์พระพุทธรูปเสนาสนะสิ่งต่างๆมากมาย..

สถานที่ก่อเกิดพระพุทธเจ้าน้อยหรือในแดนธรรมิกราชนี้ ก็ตาม
มีสิ่งก่อสร้างเสนาสนะหลายสิ่งหลายอย่างก่อเกิดเจริญรุ่งเรือง

แล้วก็มีองค์พระพุทธรูปประดิษฐานไว้ในแต่ละที่อย่างสมบูรณ์
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพระพุทธรูปและเสนาสนะ
รวมถึงพระไตรปิฎกกึ่งพุทธกาล  ก็ก่อเกิดขึ้นสมบูรณ์

ญาติธรรมที่มาประพฤติปฏิบัติ.. ก็เป็นกลุ่มดวงจิตที่ตั้งใจจะพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
ทุกสิ่งทุกอย่าง ได้ดำเนินมาจนถึงความเจริญที่ถือว่าแตกต่างจากสมัยก่อนมาก

ทีนี้ เมื่อลูกได้พิจารณาเช่นนี้.. ก็ทำให้ลูกระลึกนึกถึง
เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์จะทรงปลงอายุสังขาร
พระพุทธองค์ทรงหวนระลึกนึกถึงเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงได้รับหญ้าคา
เพียง 8 กำ ก่อนจะตรัสรู้

จนมาถึงวันนี้ที่ล่วงเลยไปพระพุทธองค์ได้เผยแผ่พระธรรมไปยาวนาน
จนอุบาสกอุบาสิกา ภิกษุณี และภิกษุสงฆ์พุทธบริษัท4 ของพระพุทธองค์..
เจริญและเข้มแข็งพอที่จะต้านทานต่อลัทธิอื่น - ที่จะทำลายศาสนาของพระพุทธองค์แล้ว

ศาสนาของพระพุทธองค์ -เข้มแข็งมากพอที่จะเติบโตในโลกใบนี้
สืบทอดเผยแผ่อยู่ในโลกใบนี้จนครบ 5000 ปี

แต่ลูกก็มีความรู้สึกว่า..สิ่งที่ลูกได้ดำเนินมาจนถึงในวันนี้.. ก็มีความเข้มแข็ง
แล้วก็มีความเจริญรุ่งเรือง
เดินทางมาไกลจากที่ที่ลูกดำเนินมา

จนบัดนี้.. ก็สามารถที่จะมีพลังบารมีมากพอที่จะเผยแผ่พระธรรมของพระพุทธองค์สู่โลก
... เช่นนี้พระพุทธเจ้าค่ะ

ลูกจึงจะขอเฝ้าทูลถามธรรมและขอฟังธรรมจากพระพุทธองค์ในเรื่องของเหตุปัจจัย
ที่จะค้ำหนุนการประกาศพระธรรมในกึ่งพุทธกาลน่ะเจ้าค่ะ ว่ามีอะไรบ้าง ?

ขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ ”
- - - -

พระพุทธองค์ ::ดีแล้วละ พระยาธรรมเอย..  ถ้าอย่างนั้น ก็จงตั้งใจฟังให้ดีนะ
ฟังแล้วก็พิจารณาตาม ให้รู้ตามเข้าใจตาม
แล้วตอนจะนำไปเผยแผ่.. ก็จะได้เผยแผ่ได้ถูกต้องตามธรรมนี้  +

การถ่ายทอดธรรมก็เป็นสิ่งสำคัญ*
ลูกจึงจำเป็นที่จะต้องทำตน  ทำจิตของตน..ให้ละเอียดอ่อน
เพื่อการถ่ายทอดธรรมที่ถูกต้อง

และจะได้พากันเข้าใจที่ถูกต้องทำในสิ่งที่ถูกต้อง
-- เพื่อผลที่ดีที่ถูกต้องจะได้ก่อเกิด.. พระยาธรรมเอย

ลูกเอ๋ย.. การจัดตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาเมื่อครั้งสมัยยุคพุทธกาลนั้น - เป็นจุดเริ่มต้น
เป็นการสร้างพระพุทธศาสนาให้ก่อเกิด..
...ย่อมเป็นเรื่องที่ยากกว่าและยากมาก

แล้วตอนนี้ กาลเวลาผ่านไป- จนถึงกึ่งพุทธกาล
การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา.. ก็จะต้องหมุนรอบเข้ามาถึงกาลเวลานี้แล้ว

แต่การฟื้นฟูการที่จะต่อยอดพระพุทธศาสนาให้เจริญขึ้นนั้น
-- ก็ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากเท่ากับการที่จัดตั้งใหม่ --

ฉะนั้นพระยาธรรมเอย..  สิ่งที่ลูกนั้นจะทำให้ต่อยอด ให้ก่อเกิดขึ้นในกึ่งพุทธกาลนี้
... ก็เลยไม่ได้ยากอะไรมากมาย ลูก
เพียงแต่ว่าก็จะต้องมีองค์ประกอบที่ครบสมบูรณ์

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้วางแผนการเผยแผ่ธรรมในกึ่งพุทธกาลเอาไว้แล้ว
โดยการสร้างดวงจิตของลูกขึ้นมา 

และดวงจิตของลูกนั้น ก็เป็นดวงจิตที่มาจากพลังพุทธบารมี
จากองค์พระพุทธเจ้า ที่ตรัสรู้แล้ว

ฉะนั้น.. พื้นฐานของพลังบารมี  ย่อมมีเต็มกำลังอยู่แล้วละลูก
องค์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ควบคุมดูแลทุกสิ่ง

ดวงจิตของลูกเกิดจากพลังพุทธบารมี
ดำเนินทุกอย่างไปตามหน้าที่ตามเหตุตามปัจจัย

ฉะนั้น.. จึงไม่มีอะไรยุ่งยาก
เพราะเป็นเพียงแค่การที่จะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่
... ขอเพียงแค่ให้ลูกตั้งใจเรียนรู้ศึกษาตามลำดับตามขั้นไป
ทุกอย่างก็จะสามารถทำได้

พระยาธรรมเอย..  และตอนนี้ ลูกก็สามารถที่จะดำเนินตามรหัสงาน
ดำเนินตามหน้าที่ที่ควรจะเป็นควรจะทำ
มาถึงจุดนี้แล้ว  คือ จุดที่จะสามารถประกาศธรรมออกไปสู่โลกได้อย่างสมบูรณ์

พระยาธรรมเอย..  ฉะนั้นจึงไม่มีอะไรยุ่งยากหรอกลูก
ค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยๆทำไปนะ

ส่วนสิ่งที่จะเป็นเหตุปัจจัยค้ำหนุนให้สามารถประกาศธรรมในกึ่งพุทธกาลได้นั้น
ลูกจงพิจารณาธรรมตามทั้ง 5 ประการดังต่อไปนี้เถอะ..พระยาธรรม

ในข้อที่ 1 --
คุณสมบัติของผู้เผยแผ่พระธรรม  รองรับพระธรรมนั้น
จะต้องสามารถปรับจนรองรับได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นอย่างดี

ฉะนั้นพระยาธรรมเอย..  จึงหมายถึงสภาวะแห่งกายหยาบของท่านแม่ชีกชพร
คือเครื่องรองรับเผยแผ่ประกาศธรรมของท่านแม่ชีกชพร
ที่จะสามารถรองรับพระธรรม - ที่น้อมนำลงมาสู่โลกได้

พระยาธรรมเอย..  หมายถึง ผู้รองรับ และเผยแผ่พระธรรมนั้น
ก็คือ ท่านพระอาจารย์หลวงพ่อของลูก  ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ผู้รองรับการเผยแผ่พระธรรม
ก็จะต้องมีสภาวธรรมคือพร้อมที่จะรองรับพระธรรม  เผยแผ่พระธรรมด้วย

ฉะนั้นพระยาธรรมเอย..  กายทั้ง 2 กายนี้..
/ จะต้องมีคุณสมบัติสมบูรณ์
/ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถรองรับพระธรรม
และรองรับการเผยแผ่พระธรรมได้อย่างแท้จริง

ซึ่งตอนนี้.. ก็สามารถที่จะปรับกายทั้ง 2 กายนี้
จนดำเนินมาจนถึงจุดที่สามารถที่จะรู้และเข้าใจในสภาวธรรมทุกอย่างทั้งโลกทิพย์
และโลกมนุษย์

เข้าใจการขับเคลื่อนธรรมนี้ไปได้ตามลำดับตามเหตุตามปัจจัยตามรอบเป็นขั้นๆมา
จนถึงในวันนี้.. ก็ใกล้ที่จะถึงเวลาที่จะสามารถประกาศพระธรรมได้  อย่างกว้างไกลได้แล้วละ
.. พระยาธรรม

ฉะนั้น.. เหตุปัจจัยที่ 1- ก็คือ
คุณสมบัติของผู้เผยแผ่พระธรรมของผู้รองรับพระธรรมนั้น..
จะต้องสมบูรณ์ 
จะต้องรองรับได้
จะต้องทำตามรหัสงานทุกอย่างได้ อย่างสมบูรณ์

ทำได้ โดยที่สามารถขับเคลื่อนงานในภาคส่วนของโลกมนุษย์..ให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
ตามหลักธรรมได้ทุกประการ
... เช่นนี้ละ พระยาธรรมเอย

ต่อไปประการที่ 2 --
พระธรรมคำสอน ที่น้อมนำลงสู่โลก..
-  จะต้องเป็นธรรมที่น้อมลงมาอย่างถูกต้อง -ไม่ผิดเพี้ยนจากธรรม
-  จะต้องเป็นธรรมที่สมบูรณ์
-  จะต้องเป็นธรรม ที่ถูกต้องตามหลักธรรมอย่างแท้จริง

ซึ่งสำคัญที่ดวงจิตของลูกผู้น้อมลงมาแล้วนั่นคือสิ่งแรกที่จะต้องดำเนินให้ถูกต้อง
คือ ผู้น้อมธรรมสื่อธรรมลงมา

สิ่งที่ 2 ก็คือท่านแม่ชีกชพร
กายของท่านแม่ชีกชพรนั้น  สามารถที่จะรองรับธรรมที่ลูกนำลงมา 
และแปลธรรมนั้นออกมาอย่างสมบูรณ์
บันทึกไว้เป็นคลิปเสียงเพื่อที่จะเผยแผ่

และในขั้นตอนที่ 3 นั้นคือ หลวงพ่อพระอาจารย์  จะต้องเป็นผู้ตรวจธรรมเหล่านี้ให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้นไป

ผ่านทั้ง 3 ขั้นตอนนี้สมบูรณ์เมื่อไหร่
*ธรรมนั้น.. ก็จะเป็นธรรมที่สมบูรณ์ *
และสามารถประกาศสู่โลกได้

ซึ่งลูกก็ได้ทำหน้าที่ของแต่ละบุคคลทั้ง 3 ประการนี้
ได้เป็นอย่างดี
จนสามารถที่จะน้อมธรรมลงสู่โลก

จนบัดนี้ ธรรมนั้น.. ก็ได้ก่อเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วตามลำดับตามขั้นตอนของการเผยแผ่
พระธรรม

พระธรรมที่อุดมสมบูรณ์..ได้ก่อเกิดขึ้นแล้วในโลก
เหตุปัจจัยของการค้ำหนุนการประกาศพระธรรมในกึ่งพุทธกาล
--จึงถือว่าเหตุปัจจัยประการที่ 2นั้น..ก็สามารถที่จะทำได้--

ฉะนั้นพระยาธรรมเอย..  จึงมีเหตุมีปัจจัยที่จะมีเหตุมีปัจจัย ที่จะค้ำหนุนการเผยแผ่พระธรรม
ได้แล้วละ พระยาธรรม

ต่อไปประการที่ 3 --
เหตุปัจจัยในการค้ำหนุนการเผยแผ่พระธรรมประการที่ 3นั้นก็คือ
มีแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ง่ายเข้าถึงพระธรรมได้ง่าย
เข้าถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง*
ผู้มาเรียนรู้ศึกษา ปฏิบัติตาม.. ก็สามารถพ้นทุกข์ตามได้อย่างแท้จริง

ซึ่งตอนนี้.. หลักสูตรค้นหาตัวตนการฝึกฝนประพฤติปฏิบัติในสายปฏิบัติธรรม
สัมมาสัมพุทธะปัจฉิมาสัมพุทธะนี้
.. ก็เป็นหลักสูตรที่ได้รับการทดลองรับการฝึกฝน
คัดกรองขัดเกลาเจียระไน -จนหลักสูตรนั้นสมบูรณ์ดี +

และทุกคนก็เข้ามาเรียนรู้ศึกษาในหลักสูตรนี้จนก็สามารถพิสูจน์ได้ว่า..
สามารถจะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงการปฏิบัติธรรมที่ง่าย
เข้าถึงพระธรรมได้ง่ายและพ้นทุกข์ได้ง่ายอย่างแท้จริง

ฉะนั้นจึงถือว่า เหตุปัจจัยในประการที่ 3 - นั้น ก็สมบูรณ์ดี.. พระยาธรรม

ต่อไปประการที่ 4 --
คือ สถานที่ที่จะรองรับการเผยแผ่พระธรรมซึ่งคือ แดนธรรมิกราชแห่งนี้
ก็ถือว่ามีสถานที่รองรับและกำลังปรับสภาวธรรมในสวนธรรมนี้ ตามลำดับ

จนถึงจุดนี้.. ก็ถือว่าสมบูรณ์ดี  คู่ควร เหมาะสมกับการรองรับพระธรรม
รองรับการเผยแพร่ธรรมในกึ่งพุทธกาลนี้

ฉะนั้นลูกเอ๋ย..  บัดนี้ ในแดนธรรมแห่งนี้ - จึงก่อเกิดองค์พระรัตนตรัย 3 องค์ พร้อมกัน
คือ
องค์พระพุทธได้ก่อเกิดขึ้น
องค์พระธรรมได้ก่อเกิดขึ้น
และองค์พระสงฆ์ ก็ได้ก่อเกิดขึ้นแล้ว..ในที่นี้

จึงสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มากพอแล้วลูก
ที่จะประกาศธรรมในกึ่งพุทธกาลนี้..ออกไป

นี่ละ พระยาธรรม..  สิ่งเหล่านี้ละ ลูกเอ๋ย
คือสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะค้ำหนุนการเผยแผ่ธรรมในกึ่งพุทธกาล - ให้กว้างไกลออกไป

และจะสามารถทำได้  ถ้าหากว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้หมุนรอบมาเติมเต็มหน้าที่
หรือว่าเติมเต็มในสิ่งที่แต่ละสิ่งควรที่จะดำเนินไป
-- ให้สมบูรณ์ซึ่งหน้าที่แห่งตน +

พระยาธรรมเอย..  เหตุปัจจัยทั้ง 5 นี้ ค้ำหนุนกันมา
... ก็จะช่วยให้การเผยแผ่ธรรมในกึ่งพุทธกาลราบรื่นไปได้ +

และตอนนี้ทุกสิ่งทุกประการกำลังดำเนินเข้าสู่ความสมบูรณ์ขึ้นยิ่งๆขึ้นแล้ว.. พระยาธรรม
ถือว่าไปสู่ทิศทางที่ดี 
และใกล้ความสำเร็จ ที่จะสามารถประกาศธรรมสู่โลกได้แล้วละ.. พระยาธรรม

แล้วถ้ามี 5 ปัจจัยนี้ มาสนับสนุนกัน 
การเผยแผ่พระธรรมนั้น.. ก็จะสามารถที่จะทำได้
และเหตุปัจจัยที่ค้ำหนุนในการเผยแผ่ธรรม.. ก็จะเข้มแข็งมากพอในการประกาศธรรม
ในกึ่งพุทธกาลนี้ละ พระยาธรรม

พอจะเข้าใจแล้วหรือยังเล่าตามธรรมที่ได้กล่าวไป.. พระยาธรรม 

+ +
พระยาธรรม::  สาธุ พระพุทธเจ้าค่ะ
กราบขอบพระคุณพระพุทธองค์  ที่ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังนะเจ้าคะ
ลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ ว่า..
เหตุปัจจัย ที่จะค้ำหนุนการประกาศพระธรรมในกึ่งพุทธกาลนี้ได้
ก็คือคุณสมบัติของผู้รองรับพระธรรม
ผู้เผยแผ่พระธรรม.. จะต้องเพียบพร้อมสมบูรณ์  รู้ตามสถานการณ์
และสามารถที่จะดำเนินทุกอย่างไปตามเหตุให้ได้+

แล้วก็ประการที่ 2 -  พระธรรมที่น้อมลงสู่โลก.. จะต้องสมบูรณ์ทั้ง 3 ขั้นตอน
จนรวบรวมมาเป็นธรรมที่สมบูรณ์น้อมลงสู่โลก

ไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อธรรมผู้รองรับธรรมหรือผู้ที่จะเผยแผ่ธรรมออกไป
...จะต้องอุดมสมบูรณ์และสามารถคัดกรองขัดเกลา
จนธรรมนั้น.. เป็นธรรมที่สมบูรณ์ควรแก่การประกาศสู่โลก  +

ประการที่ 3- จะต้องมีแนวทางการประพฤติปฏิบัติ - ที่เข้าใจง่ายเข้าถึงธรรมได้ง่าย
และพ้นทุกข์อย่างแท้จริง +

ทุกคนได้ลองฝึกฝนดูแล้ว
ทางเส้นนี้.. ก็เกิดขึ้นแล้วในสายธรรมสัมมาสัมพุทธะปัจฉิมาสัมพุทธะนี้

ประการที่ 4 -สถานที่การรองรับการเผยแผ่พระธรรม
สถานที่แห่งนี้.. ก็ได้ปรับภพภูมิ
ปรับทุกสิ่งทุกอย่าง.. ให้เข้ากับการรองรับการเผยแผ่พระธรรม
กลายเป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรม  +

ฉะนั้นประการที่ 5 - เมื่อมีองค์ประกอบทั้ง 4 อย่างประกอบกันจนสมบูรณ์แล้ว
องค์พระรัตนตรัยจึงเกิดขึ้นแล้วในที่แห่งนี้..
-- เพื่อรอการเจริญเติบโตเจริญรุ่งเรืองสู่โลกเท่านั้น+

ลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้พระพุทธเจ้าค่ะ ว่า.. สิ่งเหล่านี้คือเหตุปัจจัยของการค้ำหนุนการประกาศธรรมในกึ่งพุทธกาล
ลูกจะตั้งใจทำให้สิ่งทั้ง 5 นี้ -อุดมสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไป
เพื่อที่จะเข้าสู่การประกาศธรรมครั้งยิ่งใหญ่ในกึ่งพุทธกาลพระพุทธเจ้าค่ะ

กราบขอบพระคุณพระพุทธองค์  ที่ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังนะเจ้าคะ
วันนี้ลูกต้องกราบขอลาก่อนพระพุทธเจ้าค่ะ...

สาธุ« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 28, 2022, 07:17:24 pm โดย thanapanyo »