ผู้เขียน หัวข้อ: Rec-3416 พระพุทธเจ้าน้อยปางถือคัมภีร์  (อ่าน 591 ครั้ง)

thanapanyo

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 4066
    • ดูรายละเอียด
Rec-3416 พระพุทธเจ้าน้อยปางถือคัมภีร์
« เมื่อ: ตุลาคม 21, 2020, 04:42:14 am »


ไตรปิฎกธรรมทางสายกลาง  วันที่  21  ตุลาคม  2563
ตอนที่ 92  **พระพุทธเจ้าน้อยปางถือคัมภีร์**
+ +   

ในเช้าของวันที่  20  ตุลาคม พ.ศ. 2563   ณ สวนธรรมิกราช
เมื่อท่านพระยาธรรมิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านแล้วนั้น  จึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามกับพระพุทธองค์ท่านไป ดังนี้ว่า...

“ ข้าแต่องค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจ้าขา..
วันนี้ ลูกทั้งหลาย.. ได้ช่วยกันสร้าง ช่วยกันค้ำหนุน จนองค์พระพุทธเจ้าน้อย ปางถือคัมภีร์
ก่อเกิด และเสด็จลงสู่โลกอย่างสมบูรณ์แล้ว พระพุทธเจ้าค่ะ

ในหุ่นของพระพุทธเจ้าน้อย ปางถือคัมภีร์นั้น.. ได้ก่อเกิดขึ้นแล้ว
ลูกจึงจะขอถึงพระพุทธองค์ โปรดทรงเมตตาแสดงธรรม อธิบายถึง พระพุทธเจ้าน้อย ปางถือคัมภีร์ลงสู่โลก ให้ลูกได้ฟัง
และนำไปเผยแผ่ อธิบายสภาวะของสิ่งที่เกิดขึ้น เรื่องของพระพุทธเจ้าน้อย ปางถือคัมภีร์ - ให้กับผู้อื่นได้เข้าใจด้วยเถิด พระพุทธเจ้าค่ะ ”
- - - -

ก็ดีแล้วละ พระยาธรรมเอ๋ย..  ถ้าอย่างนั้น ก็จงตั้งใจฟังให้ดี
ทำจิตทำใจให้สบาย
ผ่อนคลายทุกสิ่งทุกอย่าง
ตัดความยึดมั่นถือมั่น ในตัวตน 
ตัดความยึดมั่นถือมั่น ในความคิด ในสิ่งที่เป็นเรา เป็นของเราทั้งหมด
ปล่อยใจให้ว่างๆ เป็นกลางๆ

ชาร์จพลังในจิตของตน ให้เต็ม ให้สว่างไสวเสียก่อน
เมื่อพลังในจิตนั้นเติมเต็ม และสว่างไสวแล้ว..
... จึงค่อยๆพิจารณาตามเสียงธรรมที่ได้ยิน ต่อไปนี้..

พระยาธรรมเอย..  พระพุทธเจ้าน้อย ปางถือคัมภีร์ลงสู่โลก ก่อเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์
ด้วยเพราะว่า ลูกนั้น.. ได้ก่อเกิดขึ้นแล้วมาหลายปี ในสิ่งที่ลูกนั้นได้ทำ
และได้สร้างให้ก่อเกิด ในกายของสตรีนี้ เพื่อรองรับการก่อเกิดในสภาวะของกายหยาบ
-- ที่จะให้ลูกนั้น เชื่อมต่อจิตของลูกนั้น ลงมาสู่กาย 
และประกาศธรรมทั้งหลาย ให้กึกก้องทั่วโลก ทั่ววัฏสงสาร 

ลูกก็ได้ก่อเกิดมา ในกายของแม่ชีกชพร.. มาเป็นเวลาหลายปี 
และได้อาศัยกายหยาบนี้
* ในการประกาศธรรม
* ในการน้อมธรรมลงสู่โลก
* ในการทำพุทธพิธีต่างๆ
 
จนบัดนี้ ลูกสามารถที่จะน้อมธรรมลงสู่โลก จนสมบูรณ์ กลายเป็น คัมภีร์กึ่งพทธกาล
จนลูกนั้น.. ก็ได้ทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นแล้ว ในผลงาน ในสิ่งที่ลูกได้สร้าง ได้ทำ
จึงรวบรวมพลังความดีเหล่านี้ - มาเติมเต็ม ค้ำหนุน
-- กลายเป็น พระพุทธเจ้าน้อย ปางถือคัมภีร์ลงสู่โลก ได้อย่างสมบูรณ์ **

ลูกนั้น ได้ทำความดี ความสำเร็จให้ก่อเกิดขึ้น ในสภาวะของจิต ที่เชื่อมต่อมาในกายหยาบ
บัดนี้.. กิจทุกอย่างสมบูรณ์ดี
การประกาศธรรม.. ก็ดำเนินไปได้ดี
ธรรมทั้งหลาย.. ก็ก่อเกิดขึ้นแล้ว

จึงได้รอบได้เวลา ที่หุ่นรูปปั้น กายที่เป็นกายแทนพระพุทธเจ้าน้อย ปางถือคัมภีร์
ได้ก่อเกิดขึ้น อย่างสมบูรณ์
* จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ต้องสร้างหุ่น พระพุทธเจ้าน้อย ปางถือคัมภีร์ลงสู่โลก ขึ้นมา *

ความสมบูรณ์ สมบูรณ์จากภายในสู่ภายนอก
การก่อเกิด ไม่ใช่ว่าอยู่ๆ ก็ก่อเกิดโดยไม่มีเหตุมีผล  โดยไม่มีผลงาน ไม่มีสิ่งที่สร้าง ที่ทำมา

แต่ลูกได้ประกาศตัว เป็น พระยาธรรมิกราช
และได้เป็นผู้นำพระธรรมของพระพุทธองค์ ประกาศลงสู่โลก
และได้ทำจน ธรรมกึ่งพุทธกาล นั้นสมบูรณ์ดี - ในโลกใบนี้

ฉะนั้น พระยาธรรมเอย..  การที่พระพุทธเจ้าน้อย ปางถือคัมภีร์ จะก่อเกิดขึ้นนั้น ..
ใช่ว่าจะไร้เหตุไร้ผล อยู่ๆก็ก่อเกิดขึ้นมาเลย  ใช่ว่าเป็นเช่นนั้น ลูก

ลูกจะต้องสร้างสั่งสมบารมี พิสูจน์ความเป็นพระพุทธเจ้าน้อย - พระยาธรรมิกราช
ด้วยผลงานที่ทำมา เป็นเวลา 9 ปี
... กว่าจะถึงวันนี้ ที่ กายแห่งพระพุทธเจ้าน้อย ปางถือพระคัมภีร์ ได้ก่อเกิดขึ้น..

การก่อเกิด เป็นเหตุเป็นผลสมบูรณ์ดีแล้ว  จากภายใน - สู่ภายนอก
นี่คือ ประการที่ 1 - ของการก่อเกิดพระพุทธเจ้าน้อย ปางถือพระคัมภีร์ลงสู่โลก

และพระยาธรรมเอย..  เมื่อครั้งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดขึ้นในโลกนี้
เพื่อที่จะตรัสรู้ เปิดประตูแห่งพระนิพพาน
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อย ก่อเกิดขึ้นแล้ว ยืนบนบัว 7 ชั้น ชี้นิ้วขึ้นฟ้า 
เพื่อเปิดประตูแห่งนิพพาน เปิดโลก เปิดวัฏสงสาร
-- เพื่อดับการเกิดของดวงจิตทั้งหลาย.. ผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ จะบำเพ็ญเพื่อหลุดพ้น *

นิ้วชี้ขึ้นฟ้า หมายถึงการเปิดโลก เปิดจักรวาล  เปิดวัฏสงสาร
เปิดทุกสิ่งทุกอย่าง ให้กระจ่างแจ้งตามความเป็นจริง
และมุ่งสู่มรรคผลนิพพาน  คือการดับการเกิด - เป็นภพสุดท้าย

นั่นหมายถึง พระพุทธเจ้าน้อย ที่ก่อเกิดขึ้น เมื่อสมัยที่ยังเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ - เมื่อแรกเกิด
พระพุทธเจ้าน้อยก่อเกิดขึ้นบนโลกแล้ว องค์พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว เมื่อเวลามาถึง
ประกาศความเป็นองค์พระพุทธเจ้า ให้สมบูรณ์แล้ว ในโลกใบนี้

จนกาลเวลาผ่านไป 2 พันกว่าปี..
บัดนี้ จึงได้รอบได้เวลากึ่งพุทธกาล -- ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จะได้ประกาศธรรมอีกครั้งหนึ่ง โดยผ่าน ท่านพระยาธรรมิกราช

และ ท่านพระยาธรรมิกราช  เมื่อจะเป็นจะเป็นพระยาธรรมิกราช ได้สมบูรณ์..
... ก็จะต้องเป็นผู้ที่สามารถน้อมธรรมโดยตรง จากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า - ลงสู่โลก

และเมื่อลูกได้ก่อเกิดมา ลูกก็ได้ทำตามทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกขั้นทุกตอน
จนบัดนี้.. ได้รอบได้เวลา ที่กายแห่งพระพุทธเจ้าน้อย ปางถือคัมภีร์ลงสู่โลก ก่อเกิดขึ้นแล้ว..

จึงได้มีการสร้างหุ่นรูปปั้นนี้  แบบพิมพ์นี้ขึ้นมา เพื่อแสดงถึงพุทธลักษณะแห่งพุทธเจ้าน้อย
.. ในการก่อเกิดในกึ่งพุทธกาล

และที่ถือคัมภีร์ลงสู่โลก..
ก็เพราะว่า..  เป็นผู้ที่นำเอาธรรมคำสอน จากองค์พระพุทธเจ้า - ลงสู่โลก
ก็เพราะว่า..  เป็นผู้นำพระธรรม กลับมาสอนสั่ง ให้กับดวงจิตทั้งหลาย.. ได้เรียนรู้
และหาความหลุดพ้นไปด้วยกัน
พร้อมกันกับการศึกษาตามธรรมของพระพุทธองค์ ในกึ่งพุทธกาล

ฉะนั้น พระยาธรรมเอย..  ในปางของพระพุทธเจ้าน้อยกึ่งพุทธกาล
เมื่อก่อเกิดขึ้นแล้ว -- จึงถือคัมภีร์ชูขึ้นฟ้า ประกาศการเสด็จลงมา - ด้วยพระคัมภีร์กึ่งพุทธกาล

ซึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าน้อย ปางถือคัมภีร์ลงสู่โลก บังเกิดขึ้นแล้ว สมบูรณ์ดีแล้ว.. 
-  ด้วยธรรมคำสอนที่น้อมนำลงมา 
-  ด้วยบำเพ็ญบารมี ในเส้นทางนี้
คือ  เป็นผู้ประกาศธรรมกึ่งพุทธกาล ได้สมบูรณ์ **

พระพุทธเจ้าน้อยจึงบังเกิดขึ้น ในหุ่นรูปปั้น ที่จะก่อให้เกิดขึ้นในหลายๆที่
ซึ่งก็ถือว่าเป็น พุทธลักษณะในการก่อเกิดขึ้นแล้วของ พระพุทธเจ้าน้อย

และที่เรียกว่า พระพุทธเจ้าน้อย..  ก็เพราะว่า เป็นองค์แทนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่ถือคัมภีร์ลงสู่โลก ในกึ่งพุทธกาล

และบัดนี้.. ก็ยังคงเป็นช่วงเวลาที่ธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสมณโคดม
ยังประกาศธรรมในศาสนาของพระองค์อยู่ - ในรอบ 2 พันกว่าปี 
ซึ่งถ้าจะสิ้นสุดพระพุทธศาสนา ก็จะต้องใช้เวลาเป็น 5 พันปี.. โดยประมาณ
กึ่งพุทธกาล - จึงมีพระพุทธเจ้าน้อย ปางถือคัมภีร์ลงสู่โลก
...  เสด็จลงมาประกาศธรรมแทนพระองค์

และธรรมเหล่านี้ ก็จะอยู่ไป จนกว่าจะสิ้นสุดพระพุทธศาสนา
ของพระพุทธเจ้า ในพระองค์ปัจจุบันนี้…

ลูกทั้งหลายเอ๋ย..  จึงเป็นที่ไปที่มาของพระยาธรรมิกราช 
หรือพระพุทธเจ้าน้อย ผู้ถือคัมภีร์ลงสู่โลก

บัดนี้.. ได้ก่อเกิดขึ้นแล้ว เป็นรูปธรรม
ได้มองเห็นรูปลักษณะขององค์พระพุทธเจ้าน้อย ก่อเกิดขึ้นแล้ว อย่างสมบูรณ์

ฉะนั้น.. ต่อจากนี้ไป ลูกทั้งหลาย ก็ช่วยกันสร้าง ให้องค์พระพุทธเจ้าน้อยนี้ ก่อเกิดขึ้น
เพื่อค้ำหนุน โลกธาตุ วัฏสงสารนี้..
ให้สิ่งที่ดีๆได้ก่อเกิดขึ้น คือ พระธรรม
และให้จิตใจของลูกทั้งหลาย.. ได้น้อมเอาธรรมเหล่านั้น สู่จิตสู่ใจ
ให้สิ่งที่ดีๆ ทั้งหลายก่อเกิดขึ้นเถิด..

** ความหลุดพ้นทุกข์ จะเกิดขึ้นแล้วลูก **

การถึงซึ่งพระนิพพานได้ โดยที่ไม่ได้ยากลำบากอะไร.. ก็จะก่อเกิดขึ้นแล้วลูก
ฉะนั้น.. ขอให้ลูกทั้งหลาย.. จงมุ่งมั่นตั้งใจเถิดนะ

และที่ได้กล่าวไป อธิบายไป.. ก็หมายถึง องค์พระพุทธเจ้าน้อย ที่เกิดขึ้นในกึ่งพุทธกาล
ซึ่งถือคัมภีร์ลงสู่โลก ที่มีในพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ 

ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์  ก็จะมีการประกาศธรรม - เป็นรอบเวลาของแต่ละพระองค์
ว่ายาวนานกี่พันปี 

แต่ในยุคกึ่งพุทธกาลของศาสนา ทุกพระองค์ จะต้องมีผู้ประกาศธรรมแทน 
เป็นผู้ที่น้อมธรรมจากพระพุทธองค์ - ลงสู่โลก
-- เพื่อฟื้นฟูคำสอนของพระพุทธองค์ ให้ก่อเกิดขึ้นใหม่ อีกครั้งหนึ่ง --
ให้ตรงยุค ตรงสมัย 
ให้ดวงจิตทั้งหลาย.. ได้รู้ตาม เข้าใจตาม

นี่ละ คือ อีกเหตุหนึ่ง ที่องค์พระพุทธเจ้าน้อย ปางถือคัมภีร์ลงสู่โลก - ได้ก่อเกิด
ซึ่งในวันนี้  องค์พระพุทธเจ้าน้อย ปางถือคัมภีร์ลงสู่โลก - ได้เสด็จลงมาถึงที่สวนธรรมิกราชนี้แล้ว
รูปกาย - ก็ได้ก่อเกิดขึ้นมาแล้ว
ทุกอย่าง.. ก็จะสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไป
เหล่าทวยเทพเทวา ทุกชั้นฟ้า ต่างร้องสรรเสริญ สาธุการก้องโลกธาตุ

และลูกทั้งหลาย.. ก็จงช่วยกันรองรับ การก่อเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าน้อย
ปูทางในการเผยแผ่พระธรรม 
และช่วยกันค้ำหนุนพระธรรมคำสอน.. ให้ก่อเกิดในจิตใจของตน และจิตใจของผู้อื่น 
ป่าวประกาศธรรมอันละเอียด  แล้วก็ธรรมที่เป็นแก่นธรรมอย่างแท้จริงนี้
... ให้กว้างไกลออกไปนะ

นี่ละ พระยาธรรม คือ เหตุผล คือเหตุปัจจัย
ที่พระพุทธเจ้าน้อย ปางถือพระคัมภีร์ - ต้องก่อเกิดขึ้นในกึ่งพุทธกาล

ดีแล้วละ พระยาธรรม.. สิ่งที่ลูกได้ทุ่มเททำมาหลายปีมานี้ ไม่สูญเปล่า
สิ่งที่ลูกได้ทำมา - ได้สมบูรณ์ และก่อเกิด เป็นสิ่งที่เป็นรูป
คือ กายของพระพุทธเจ้าน้อย ได้เกิดขึ้นในโลกนี้แล้ว

ลูกนั้น..  ก็จงสร้างความสมบูรณ์ต่อไป
ด้วยการเผยแผ่พระธรรมที่ลูกนั้นถือลงมา ให้กว้างไกลออกไปเถิดนะ ..พระยาธรรม

+ +
พระยาธรรม ::  สาธุ พระพุทธเจ้าค่ะ
กราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ ที่ทรงเมตตาแสดงธรรม
และอธิบายสภาวธรรม ของการก่อเกิดพระพุทธเจ้าน้อย ปางถือคัมภีร์ลงสู่โลก
ให้ลูกทั้งหลายได้ฟัง..

ให้ลูกได้เข้าใจว่า พระพุทธเจ้าน้อยที่ก่อเกิดขึ้น เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
- ตอนเด็กแรกเกิด ผู้ที่ก่อเกิดขึ้นแล้ว ชี้นิ้วขึ้นฟ้า
หมายถึง.. พระองค์ทรงจะเปิดโลกธาตุ วัฏสงสารนี้
ให้ทุกคนได้รู้แจ้ง เห็นตามความเป็นจริง - เพื่อดับการเกิด
และเป็นภพสุดท้ายของพระองค์

และพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมให้ลูกทั้งหลาย.. ได้เข้าใจว่า
พระพุทธเจ้าน้อย ปางถือคัมภีร์ลงสู่โลก คือ ผู้มาก่อเกิด
ด้วยการน้อมนำธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ลงมาประกาศอีกครั้งหนึ่ง ในกึ่งพุทธกาล
จึงเป็นพระพุทธเจ้าน้อย ปางถือพระคัมภีร์ลงสู่โลก

และการที่จะก่อเกิดพระพุทธเจ้าน้อยนั้น.. ก็ไม่ใช่ว่า อยู่ๆ ก็บอกว่าก่อเกิด
แต่มีผลงานมา  มีสิ่งที่ได้สร้าง ได้ทำมา เป็นเวลา 9 ปี .. กว่าจะถึงวันนี้ได้

ลูกพอจะเข้าใจในเหตุในผล ในสิ่งที่ก่อเกิด  และความแตกต่างระหว่าง..
พระพุทธเจ้าน้อย องค์ชี้นิ้วขึ้นฟ้า -  กับองค์ที่ถือพระคัมภีร์ลงสู่โลกแล้ว พระพุทธเจ้าค่ะ

ลูกจะตั้งใจทำหน้าที่ของตนต่อไป..
แม้ดวงจิตในวัฏสงสารนี้ บางกลุ่มจะเข้าใจยาก - ในสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่ลูกก็มั่นใจ  และเชื่อว่า พระองค์จะทรงเปิดทาง
... ให้การประกาศธรรมในคราวครั้งนี้ สามารถสำเร็จสมบูรณ์ขึ้นมาได้..

พอจะเข้าใจเช่นนี้ พระพุทธเจ้าค่ะ...
วันนี้ ลูกต้องกราบขอลาก่อนนะเจ้าคะ  เอาไว้ลูกจะมาเฝ้าฟังธรรมใหม่ พระพุทธเจ้าค่ะ...

สาธุ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 11, 2021, 07:54:30 am โดย thanapanyo »