บัญชีบุญผู้ร่วมก่อสร้างในพุทธอุทยานภูสวรรค์

หัวข้อ

(1/9) > >>

[1] ร่วมบุญพิมพ์หนังสือพุทธธรรมสำหรับนักบวช เล่มที่ 3

[2] ผ้าป่าแห่งความสำเร็จ สมโภชพระพุทธเจ้าศรีเชียงของ

[3] ร่วมบุญไปทำพุทธพิธีที่อินเดีย

[4] ทำบุญโรงงทาน สมโภชพระพุทธเจ้าใหญ่ศรีเชียงของ

[5] ทำบุญสมโภชพระใหญ่ตามเหตุตามปัจจัย

[6] งานปฏิบัติธรรมสมโภชพระพุทธเจ้าใหญ่ศรีเชียงของ วันที่ ๑๕ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

[7] ร่วมบุญพิมพ์หนังสือพุทธธรรมสำหรับนักบวช เล่มที่ 2

[8] ร่วมบุญทาสีทองรอบแห่งความสำเร็จ

[9] ร่วมบุญเปลี่ยนสีพระเป็นทองคำ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version