ปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 1-2

หัวข้อ

(1/1)

[1] ปฐมนิเทศนักศึกษา ตอนที่ 7 เรียนรู้สมาธิ

[2] ปฐมนิเทศนักศึกษา ตอนที่ 6 ระดับการเรียนจบของมหาวิชชาลัยธรรมิกราช

[3] ปฐมนิเทศนักศึกษา ตอนที่ 5 เรียนรู้หลักสูตรค้นหาตัวตน

[4] ปฐมนิเทศนักศึกษา ตอนที่ 4 สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

[5] ปฐมนิเทศนักศึกษารุ่นที่ 1 ตอนที่ 3 กรรมฐานหลวงทะลวงจิต

[6] ปฐมนิเทศนักศึกษารุ่นที่ 1 ตอนที่ 2 ลำดับการปฏิบัติ

[7] ปฐมนิเทศนักศึกษารุ่นที่ 1 ตอนที่ 1 วัฎสงสาร พระนิพพาน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version