มหาวิชชาลัยธรรมิกราช

หัวข้อ

(1/11) > >>

[1] ปฐมบทมหาวิชชาลัยธรรมิกราช

[2] เจ้าภาพสายกฐินมหาวิชชาลัยธรรมิกราช ปี 2566

[3] #ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายรถตู้ในการเผยแผ่ธรรม มหาวิชชาลัยธรรมิกราช

[4] ร่วมบุญถวายที่ดิน 1,000 ไร่ สร้างมหาวิชชาลัยธรรมิกราช

[5] ประธานใหญ่อธิมหาบารมี สร้างซี่ล้อธรรมจักร 8 สายตระกูล

[6] เจ้าภาพปูกระเบื้องวิหารนิพพานบนดิน 1,000 ตร.เมตร

[7] เจ้าภาพสร้างพระประดิษฐานในหอแก้ว 300 องค์

[8] ร่วมบุญสร้างกายแก้ว

[9] ร่วมบุญสร้างวงธรรมจักร ครั้งที่ 7

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version