สนทนาธรรมยามเย็นกับแม่ชีกชพร

หัวข้อ

(1/1)

[1] สนทนาธรรมแม่ชีกชพร 17 มิ ย 2561 เราเป็นใครมาจากไหน มาทำอะไร จะไปไหน

[2] สนทนาธรรมยามเย็น 15 มิ ย 2561 รู้สึกว่าการปฏิบัติไม่คืบหน้า

[3] สนทนาธรรมยามเย็น 14 มิ.ย 2561 เรียนรู้กับบททดสอบของชีวิต

[4] สนทนาธรรมยามเย็น 23 พ ค 2561 วิธีทำใจกับสิ่งที่ต้องสูญเสีย

[5] สนทนาธรรมยามเย็น 22 พ.ค. 2561 เส้นทางการเข้าสู่พระอนาคามีของแม่ชีอิ่ม

[6] สนทนาธรรมยามเย็น 13 พ.ค. 2561 ใช้อะไรลงทุนทำบุญดี

[7] สนทนาธรรมยามเย็น วันที่ 12 พ.ค. 2561 การเอาชนะความตาย

[8] สนทนาธรรมยามเย็น วันที่ 11 พ.ค. 2561 วิธีทำให้ชีวิตมีความสุข

[9] สนทนาธรรมยามเย็น วันที่ 10 พ.ค. 2561 การฝึกให้อภัย จะเรียนที่ไหนให้จบ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version