พระยาธรรมิกราชไขปัญหาคาใจ ตอบปัญหาธรรม

หัวข้อ

(1/7) > >>

[1] สายปฏิบัติสัมมาสัมพุทธะ ปัจฉิมาสัมพุทธะ ได้ก่อเกิดขึ้นมาอย่างไร เพื่ออะไร

[2] Rec-1317 ทำไมมีพระยาธรรมิกราชเกิดขึ้นหลายคน

[3] Rec-1335 ตายแล้วจะไปไหน

[4] Rec-1331 กล่าวร้ายต่อหน้า นินทาลับหลัง ต่อพระอรหันต์จะมีโทษเป็นอย่างไร

[5] Rec-1329 สามีภรรยานับถือคนละศาสนา ตายแล้วมีโอกาสเกิดร่วมกันไหม

[6] Rec-1322 การได้ทำบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วมขัน จะส่งผลอย่างไร ระหว่างกันบ้าง

[7] Rec-1324 ทำทานได้ถวายเอง กับมีผู้อื่นประเคนแทนให้ ผลบุญได้แตกต่างกันหรือไม่

[8] Rec-1319 ถวายข้าวพระพุทธ มีประโยชน์หรือไม่ อย่างไร

[9] Rec-1316 พระแท้เป็นอย่างไร

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version