กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1

&t=56s
2
มหาวิชชาลัยธรรมิกราช / ร่วมบุญสร้างฐานบารมีชั้นที่ 3
« กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo เมื่อ พฤษภาคม 16, 2022, 12:19:16 pm »

#ร่วมบุญสร้างฐานบารมีชั้นที่ 3
หลวงพี่อภิสิทธิ์ คำอุด   เลขที่   101168   จำนวน    500    บาท   ตราสารที่   1003631198   -   1003631697

หลวงปู่ชีวกโกมารภัจจ์และองค์พระอรหันต์สายปัญญาธรรม(ท่านครูมด)และคณะศิษย์
เลขที่   101172   จำนวน 20,000 บาท ตราสารที่   1003633589-1003653588
- ถวายปัจจัยในการสร้างองค์พระศรีอริยเมตไตรย, องค์พระสีวลี, องค์พระอรหันต์จี้กง, พระโพธิสัตว์กวนอิมพันเนตรพันกร
ให้บังเกิดปรากฏอยู่ในโลกทิพย์ในสถานปฏิบัติธรรมของสายธรรมปัญญาธรรมในโลกทิพย์
จำนวนองค์ละ 5,000 บาทรวมทั้งสิ้นทั้งหมด 20,000 บาทเ


1. นายอธิษฐ์ -  นางนวรัตน์  วงศ์รุ่งอนันต์ ถวายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์   
เลขที่   101173   จำนวน    500    บาท   ตราสารที่   1003653589-1003654088
2. พระบุญรอด   เลขที่   101174   จำนวน    300    บาท   ตราสารที่   1003654089-1003654388
3. แม่ชีบัวทิพย์   เลขที่   101175   จำนวน    300    บาท   ตราสารที่   1003654389-1003654688
4. แม่ชีบงกช กระแสจันทร์    เลขที่   101176   จำนวน    1,000    บาท   ตราสารที่   1003654689-1003655688

#ทำบุญเพื่องานพระพุทธกิจและร่วม​บุญ​สร้างพระ​ธรรมจักร​ที่ใหญ่​ที่สุด​ใน​โลก
1. คุณศิลปิน หาญผดุงธรรมะ   เลขที่   101177   จำนวน    20,000    บาท   ตราสารที่   1003655689-1003675688
2. คุณบันทม สมสุวรรณ   เลขที่   101178   จำนวน    1,000    บาท   ตราสารที่   1003675689-1003676688

ขอให้มีความสุข มีรากฐานบารมีที่มั่นคง สำเร็จคามประสงค์ในสิ่งที่ดีงาม เข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ เทอญ
3
ธรรมะธรรมจักรกึ่งพุทธกาล / Rec-3874 คุณวิเศษทางพ้นทุกข์กึ่งพุทธกาล
« กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo เมื่อ พฤษภาคม 16, 2022, 04:45:02 am »4
ธรรมะธรรมจักรกึ่งพุทธกาล / Rec-3873 พุทธพิธีพุทธปฏิรูป
« กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo เมื่อ พฤษภาคม 14, 2022, 10:50:48 am »


6
มหาวิชชาลัยธรรมิกราช / Re: เจ้าภาพเสาค้ำบารมีฐานบารมีชั้น 3
« กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo เมื่อ พฤษภาคม 13, 2022, 08:46:44 am »

นายธวัช สมตระกูล พร้อมครอบครัว ขอร่วมบุญดังนี้   
1.ร่วมสร้างเสาค้ำวหนุนบารมีชั้นที่ 3 จำนวน 5,300.- บาท   
2.ร่วมบุญหล่อรอยพระบาทแก้ว จำนวน 1,200.- บาท   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,500.- บาท   
3.ร่วมบุญถุงดำ( ใส่ขยะ ) จำนวน 5 แพ็ค และอุปกรณ์เครื่องเขียนใช้ในงานแผนกการเงิน

#ร่วมสร้างเสาค้ำวหนุนบารมีชั้นที่ 3
1. นางสาวศรีสกุล เฉียบแหลม   เลขที่   101137   จำนวน    1,000    บาท   ตราสารที่   1003457290-1003458289
2. นางสมฤดี นีระพงษ์และญาติธรรม   เลขที่   101138   จำนวน    600    บาท   ตราสารที่   1003458290-1003458889
3. น.ส.ยุวดี นาคสกูล   เลขที่   101139   จำนวน    1,000    บาท   ตราสารที่   1003458890-1003459889

นายสุพรม นางทุมมา แก้วประเสริฐ พร้อมครอบครัว
- ถวายข้าวสาร แกแฟ น้ำดื่ม

#ร่วมสร้างเสาค้ำวหนุนบารมีชั้นที่ 3
1. หลวงพี่อภิสิทธิ์ คำอุด และแม่น้อย วงค์พล   เลขที่   101140   จำนวน    500    บาท   ตราสารที่   1003459890   -   1003460389
2. คุณนฤชา มหาเพชร   เลขที่   101141   จำนวน    300    บาท   ตราสารที่   1003460390   -   1003460689

#ร่วมสร้างเสาค้ำวหนุนบารมีชั้นที่ 3
1. คุณนิษฐาภรณ์ ชาญสมร   เลขที่   101143   จำนวน    1,000    บาท   ตราสารที่   1003490690-1003491689
2. ว่าที่ร้อยตรีปรียากร  วงษาอาจ   เลขที่   101144   จำนวน    999    บาท   ตราสารที่   1003491690-1003492688

#ร่วมสร้างเสาค้ำวหนุนบารมีชั้นที่ 3
นายอธิษฐ์ -  นางนวรัตน์  วงศ์รุ่งอนันต์    เลขที่   101145   จำนวน 1,000    บาท   ตราสารที่ 1003492689-1003493688
อุทิศให้ บรรพบุรุษ พ่อ- แม่ ญาติพี่น้อง และ จ้ากรรมนายเวร

#ร่วม​บุญ​หล่อรอยพระบาทแก้วและธรรมจักร​แก้ว
คุณสุวิทย์ สมตระกูล และครอบครัว   เลขที่   101146   จำนวน 20,000 บาท ตราสารที่ 1003493689-1003513688

#ร่วมทุกบุญในวันวิสาขบูชา
1. คุณขวัญฤดี ชัยชนะ นายสมภาพ,นางสุบิน,น.ส.นฤทัย,น.ส.สุมาพร ชัยชนะ และMr. Stephen Cardoza   
เลขที่   101147   จำนวน 500    บาท   ตราสารที่   1003513689-1003514188
2. คุณวิบูลย์จันทร์ แสดงหาญ    เลขที่   101148   จำนวน    300    บาท   ตราสารที่   1003514189-1003514488

#ร่วมทุกบุญในวันวิสาขบูชา และวันคล้ายวันเกิด
1. คุณพิทักษ์ แสนปัญญา   เลขที่   101149   จำนวน    1,000    บาท   ตราสารที่   1003514489   -   1003515488
2. คุณวรพัณณ์ เลิศสุนทรีไชย   เลขที่   101150   จำนวน    2,000    บาท   ตราสารที่   1003515489   -   1003517488

แม่ชีเมตตา  หุณะปุญ แม่ชีบุญ  เจนการ และครอบครัว   
เลขที่   101151   จำนวน 5,000 บาท   ตราสารที่   1003517489-1003522488
- ร่วมบุญสร้างเสาค้ำบารมี  3,000 บาท
- ร่วมบุญหล่อพระธรรมจักรแก้ว  1,000 บาท
- ร่วมบุญหล่อรอยพระบาทแก้ว  1,000 บาท

# ร่วมบุญสร้างเสาค้ำบารมี และร่วมบุญหล่อรอยพระบาทแก้ว
1. นางสาวนิชนันท์ สิทธิ   เลขที่   101153   จำนวน    300    บาท   ตราสารที่   1003527489-1003527788
2. หลวงพ่อกวย ชุตินธโร และ พระโพธิสัตว์ทุกองค์ เป็นตัวแทนของดวงจิตทุกดวง   เลขที่   101154 จำนวน 500 บาท ตราสารที่ 1003527789   -1003528288
3. คุณนิเวศน์ ปันกัน   เลขที่   101155   จำนวน    200    บาท   ตราสารที่   1003528289-1003528488

#ร่วมบุญหล่อรอยพระบาทแก้ว
นายบุญเชิด บึงชาลี    เลขที่   101156   จำนวน    1,000    บาท   ตราสารที่   1003528489-1003529488
นางสมใจ บึงชาลี    เลขที่   101157   จำนวน    1,000    บาท   ตราสารที่   1003529489-1003530488
น.ส.ฐิติญา  บึงชาลี    เลขที่   101158   จำนวน    1,000    บาท   ตราสารที่   1003530489-1003531488
น.ส.สุมิตรา บึงชาลี    เลขที่   101159   จำนวน    1,000    บาท   ตราสารที่   1003531489-1003532488

#ร่วมบุญสร้างเสาค้ำบารมี และร่วมบุญหล่อธรรมจักรแก้ว รอยพระบาทแก้ว
คุณอนุกูล นุชตะยะ   เลขที่   101160   จำนวน    1,000    บาท   ตราสารที่   1003532489-1003533488

คุณศาตพร  ผลทอง และครอบครัว   เลขที่   101162   จำนวน 2,009 บาท   ตราสารที่ 1003623489-1003625497
- ร่วมบุญสร้างเสาค้ำบารมี  1,009 บาท
- ร่วมบุญหล่อพระธรรมจักรแก้ว  1,000 บาท

#ร่วมบุญสร้างเสาค้ำบารมี และพุทธกิจพุทธเจ้าน้อย
1. พระธนิต อนีโฆ   เลขที่   101163   จำนวน    700    บาท   ตราสารที่   1003625498-1003626197
2. คุณแม่เรณู แก้วกลาง พร้อมด้วยบุตรธิดา   เลขที่   101164   จำนวน 2,000    บาท   ตราสารที่ 1003626198-1003628197
3. คุณชัยรัตน์  คุณบังอร  คุณธรรมพร  คุณวสุรัตน์  ปรัสพันธ์    เลขที่   101165   จำนวน 2,000    บาท   ตราสารที่ 1003628198-1003630197
4. นายอธิษฐ์ -  นางนวรัตน์  วงศ์รุ่งอนันต์    เลขที่   101166   จำนวน 500    บาท   ตราสารที่ 1003630198-1003630697

#ร่วมบุญสร้างเสาค้ำบารมี และพุทธกิจพุทธเจ้าน้อย
1.แม่ชีบงกช กระแสจันทร์   เลขที่   101169   จำนวน    1,000    บาท   ตราสารที่   1003631698-1003632697
2. ด.ช.พัฒนาภูมิ ช่างแต่ง คุณฐิติวัตน์ กลิ่นสุวรรณ   เลขที่   101170   จำนวน    500    บาท   ตราสารที่   1003632698-1003633197
3. นางสุวมาตย์ นายสุนนทอง นายสิทธินนท์ ด.ญ.สุธมาตย์ นนทะมาตย์   เลขที่   101171   จำนวน 400    บาท   ตราสารที่ 1003633198-1003633597

ขอให้มีความสุข รู้แจ้งในเกมชีวิต เอาชนะในทุกบททดสอบ เข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ เทอญ   

7
ธรรมะธรรมจักรกึ่งพุทธกาล / Rec-3871 สภาวธรรมพระอรหันต์ที่สมบูรณ์
« กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo เมื่อ พฤษภาคม 13, 2022, 07:02:48 am »


8
ธรรมะธรรมจักรกึ่งพุทธกาล / Rec-3870 สภาวธรรมกายของพระอรหันต์
« กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo เมื่อ พฤษภาคม 12, 2022, 11:08:44 am »


9
ธรรมะธรรมจักรกึ่งพุทธกาล / Rec-3869 ชาวธรรมกลับมาฉุดช่วยโลก
« กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo เมื่อ พฤษภาคม 11, 2022, 08:23:52 am »


10
ธรรมะธรรมจักรกึ่งพุทธกาล / Rec-3868 การฝึกอยู่เหนือสิ่งกระทบจิต
« กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo เมื่อ พฤษภาคม 10, 2022, 09:34:29 am »


หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ... 10