กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1
ธรรมะธรรมจักรกึ่งพุทธกาล / Rec-4003 เหตุแห่งการหมดแรงยกวงธรรมจักร
« กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo เมื่อ ธันวาคม 03, 2022, 08:44:38 am »

&t=1s
2

&t=1s
3
ธรรมะธรรมจักรกึ่งพุทธกาล / Rec-4000 การข้ามผ่านกิเลสและวิบากกรรม
« กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo เมื่อ ธันวาคม 03, 2022, 08:41:07 am »

&t=14s
4

#ร่วมบูชาธรรมสามพันตอน สร้างธรรมจักรวงเล็ก
คุณป่านแก้ว สวัสดิราษฎร์ เย ทุน กานต์  สวัสดิราษฎร์ ทุน นีรา สวัสดิราษฎร์ ทุน - ไมโล (แมว)   จำนวน 5,000 บาท   เลขที่   102141   ตราสารที่ 1006713487   -   1006718486
#บูชาธรรมะกึ่งพุทธกาล ชุด พระยาธรรมิกราช
Rec-0006 พุทธโอวาทเรื่องเกมส์ชีวิต
Rec-0007 ความเมตตาในอุเบกขา
Rec-0008 ทำจิตเป็นสุขอยู่กับปัจจุบัน
Rec-0009 สร้างสะสมกรรมดีละเว้นกรรมชั่ว
Rec-0010 พระแม่พิมพากระดานเกมส์ชีวิต

#ร่วมบูชาธรรมสามพันตอน สร้างธรรมจักรวงเล็ก
1. ตระกูล สมตระกูล    จำนวน    1,000    บาท   เลขที่   102142   ตราสารที่   1006718487-1006719486
2. ตระกูล บำรุงกิจ   จำนวน    1,000    บาท   เลขที่   102143   ตราสารที่   1006719487-1006720486
3. ตระกูล สถาพรพิทักษ์    จำนวน    1,000    บาท   เลขที่   102144   ตราสารที่   1006720487-1006721486
#บูชาธรรมะกึ่งพุทธกาล ชุด พระยาธรรมิกราช
Rec-0011 คุณค่าของนักบวชอยู่ที่ใด
Rec-0012 หลงดีจนหมดดี
Rec-0014 ชัยชนะอย่างแท้จริง

#ร่วมบูชาธรรมสามพันตอน สร้างธรรมจักรวงเล็ก
พระบุญรอด กุสลจิตฺโต   จำนวน 1,000 บาท   เลขที่   102145   ตราสารที่   1006721487-1006722486
อุทิศให้ แม่ถวิล หาญนิยม
#บูชาธรรมะกึ่งพุทธกาล ชุด พระยาธรรมิกราช
Rec-0015  การสร้างทานที่ถูกต้อง

#ร่วมบูชาธรรมสามพันตอนสร้างธรรมจักรวงเล็ก ครั้งที่ 1 จำนวน 300 ตอน
นายสุกล พงศ์สว่างพร    จำนวน    1,000    บาท   เลขที่   102146   ตราสารที่   1006722487-1006723486
#บูชาธรรมะกึ่งพุทธกาล ชุด พระยาธรรมิกราช
Rec-0016 เจ้าเงาะแจกยา

#ร่วมบูชาธรรมสามพันตอนสร้างธรรมจักรวงเล็ก ครั้งที่ 1 จำนวน 300 ตอน
ตระกูลอ่ำทอง​    จำนวน    5,000    บาท   เลขที่   102147   ตราสารที่   1006723487-1006728486
#บูชาธรรมะกึ่งพุทธกาล ชุด พระยาธรรมิกราช #จำนวน 5 ตอน
Rec-0017 อย่ามองคนอื่นให้ดูตัวเอง
Rec-0018 กรรมของผู้ขวางการฟังธรรม
Rec-0019 หน้าที่ของนักบวชต่อความขัดแย้งในสังคม
Rec-0026 อย่าฝากความดีไว้ภายนอก
Rec-0027 การเวียนเกิดของพระแม่พิมพา

#ร่วมบูชาธรรมสามพันตอนสร้างธรรมจักรวงเล็ก
1. นางสาวศิริวงค์ เหลือสุข และนางบุญศรี เหลือสุข   จำนวน 1,000    บาท   เลขที่   102148   ตราสารที่   1006728487-1006729486
2. ร้านShiny Diamond - Bag Spa& Fix   จำนวน 1,000    บาท   เลขที่   102149   ตราสารที่   1006729487-1006730486
#บูชาธรรมะกึ่งพุทธกาล ชุด พระยาธรรมิกราช  #ตอนที่ 16-17
Rec-0036 ธรรมสำหรับผู้หวังดี
Rec-0041 ยืนหยัดพอใจในคุณค่าของตนเอง

#ร่วมบูชาธรรมสามพันตอน สร้างธรรมจักรวงเล็ก ครั้งที่ 1
นายสวง  เสนาวงศ์     จำนวน    1,000    บาท   เลขที่   102150   ตราสารที่   1006730487-1006731486
นางทองเลื่อน เสนาวงศ์    จำนวน    1,000    บาท   เลขที่   102151   ตราสารที่   1006731487-1006732486
นายจำนง เสนาวงศ์    จำนวน    1,000    บาท   เลขที่   102152   ตราสารที่   1006732487-1006733486
นายทรงศักดิ์ เสนาวงศ์    จำนวน    1,000    บาท   เลขที่   102153   ตราสารที่   1006733487-1006734486
นส.นงลักษณ์ เสนาวงศ์    จำนวน    1,000    บาท   เลขที่   102154   ตราสารที่   1006734487-1006735486
นายเฉลิมพล เสนาวงศ์    จำนวน    1,000    บาท   เลขที่   102155   ตราสารที่   1006735487-1006736486
นางปทิตตา เสนาวงศ์    จำนวน    1,000    บาท   เลขที่   102156   ตราสารที่   1006736487-1006737486
นายปรัชญา เสนาวงศ์    จำนวน    1,000    บาท   เลขที่   102157   ตราสารที่   1006737487-1006738486
แม่ชีภาวนา เลิศสุนทรีไชย    จำนวน    1,000    บาท   เลขที่   102158   ตราสารที่   1006738487-1006739486
นางอัจจิณา เสนาวงศ์    จำนวน    1,000    บาท   เลขที่   102159   ตราสารที่   1006739487-1006740486
ดญ.ฐิดายุ เสนาวงศ์    จำนวน    1,000    บาท   เลขที่   102160   ตราสารที่   1006740487-1006741486
ดญ.อัญชิตา เสนาวงศ์    จำนวน    1,000    บาท   เลขที่   102161   ตราสารที่   1006741487-1006742486
นางสาวนวกานต์ และดช.อชิ เสนาวงศ์   จำนวน    1,000    บาท   เลขที่   102162   ตราสารที่   1006742487-1006743486
#บูชาธรรมะกึ่งพุทธกาล ชุด พระยาธรรมิกราช  #ตอนที่ 18-30
Rec-0042 อย่าให้มีคำว่าต้อง
Rec-0043 การอยู่ร่วมกันที่ดี
Rec-0044 กฎของกรรมเศรษฐีขี้เหนียว
Rec-0045 คุณค่าของใบไม้ต่อธรรมชาติ
Rec-0048 สะพานธรรมสะพานทอง
Rec-0052 ทองแท้ทองเก๊
Rec-0053 กฎเกมส์ของผู้ปฏิบัติธรรม
Rec-0054 ธรรมใดเกิดขึ้นล้วนมาจากเหตุ
Rec-0055 มีประโชน์มีโทษอยู่ที่การกระทำ
Rec-0056 นายช่างสร้างเรือ
Rec-0057 การเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของยาก
Rec-0059 ให้ความยุติธรรมแก่ตัวเองบ้าง
Rec-0061 อย่าเอาความผิดพลาดในอดีตมาตัดรอนความดีในปัจจุบัน
พร้อมครอบครัวเสนาวงศ์ ร่วมบุญอุทิศให้ ปู่ย่า ตายายบิดามารดาทุกภพภูมิ ญาติสนิทมิตรสหาย เทพเทวดาทุกภพภูมิที่ปกปักรักษาคุ้มครองทุกดวงจิต เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ  สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีประมาณ

#ร่วมบูชาธรรมสามพันตอน สร้างธรรมจักรวงเล็ก ครั้งที่ 1
นายนคร บำรุงกิจ    จำนวน    1,000    บาท   เลขที่   102163   ตราสารที่   1006743487-1006744486
นางสมศรี บำรุงกิจ     จำนวน    1,000    บาท   เลขที่   102164   ตราสารที่   1006744487-1006745486
#บูชาธรรมะกึ่งพุทธกาล ชุด พระยาธรรมิกราช  #ตอนที่ 31-32
Rec-0062 รู้คุุณค่ารู้หน้าที่เพื่ออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
Rec-0064 ทุ่งดอกไม้แห่งความรักทุ่งแห่งความทุกข์

#ร่วมบูชาธรรมสามพันตอน สร้างธรรมจักรวงเล็ก ครั้งที่ 1
คุณพัสวีศิริ เตมียาเวส    จำนวน    1,000    บาท   เลขที่   102165   ตราสารที่   1006745487-1006746486
#บูชาธรรมะกึ่งพุทธกาล ชุด พระยาธรรมิกราช  #ตอนที่ 33
Rec-0066 ควรเชื่อหรือทำให้อยู่ในทางสายกลาง

#ร่วมบูชาธรรมสามพันตอน ครั้งที่ 1
#ประธานเล็ก จำนวน 20 สาย #สายที่ 1
พระมหามณฑล นายสุเมธ นางวรรณภา นายวิรัช เมฆอนันต์ธวัช    จำนวน 10,000    บาท   เลขที่   102166   ตราสารที่   1006746487-1006756486

#ร่วมบูชาธรรมสามพันตอน สร้างธรรมจักรวงเล็ก ครั้งที่ 1
นางสาวกัญญาภัค ครุฑทินและครอบครัว   จำนวน 1,000 บาท   เลขที่   102167   ตราสารที่   1006756487-1006757486
อุทิศบุญให้เทวดารักษาทุกๆคนในครอบครัวและผู้มีพระคุณทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย
#บูชาธรรมะกึ่งพุทธกาล ชุด พระยาธรรมิกราช  #ตอนที่ 33
Rec-0070 พิษดอกรัก

#ร่วมบูชาธรรมสามพันตอน สร้างธรรมจักรวงเล็ก ครั้งที่ 1
คุณสำลี ยิงรัมย์   จำนวน    1,000    บาท   เลขที่   102168   ตราสารที่   1006757487-1006758486
#บูชาธรรมะกึ่งพุทธกาล ชุด พระยาธรรมิกราช  #ตอนที่ 34
Rec-0071 ดวงจิตผู้หลุดพ้น

#ร่วมบูชาธรรมสามพันตอน สร้างธรรมจักรวงเล็ก ครั้งที่ 1
คุณอนุกูล นุชตะยะ   จำนวน    1,000    บาท   เลขที่   102169   ตราสารที่   1006758487   -   1006759486
#บูชาธรรมะกึ่งพุทธกาล ชุด พระยาธรรมิกราช  #ตอนที่ 35
Rec-0072 ลิงโลลิงเล

#ร่วมบูชาธรรมสามพันตอน สร้างธรรมจักรวงเล็ก ครั้งที่ 1
คุณสุธาภัธญ์ ชิตะปัญญา    จำนวน    1,000    บาท   เลขที่   102170   ตราสารที่   1006759487-1006760486
#บูชาธรรมะกึ่งพุทธกาล ชุด พระยาธรรมิกราช  #ตอนที่ 36
Rec-0073 จงตั้งใจในสิ่งที่ทำ

#ร่วมบูชาธรรมสามพันตอน สร้างธรรมจักรวงเล็ก ครั้งที่ 1
1. คุณจารุพรรณ์ รัตน์วงศ์ตระกูล    จำนวน    1,000    บาท   เลขที่   102171   ตราสารที่   1006760487-1006761486
2. คุณธัญยธรณ์ รัตน์วงศ์ตระกูลและครอบครัวศิริภักดีวิโรจน์   จำนวน    1,000    บาท   เลขที่   102172   ตราสารที่   1006761487-1006762486
3. คุณกุลทรัพย์ รัตน์วงศ์ตระกูลและครอบครัวอรัณธนเศรษฐ์   จำนวน    1,000    บาท   เลขที่   102173   ตราสารที่   1006762487-1006763486
#บูชาธรรมะกึ่งพุทธกาล ชุด พระยาธรรมิกราช  #ตอนที่ 37-39
Rec-0075  นายช่างตัดผ้า
Rec-0076  ตื่นหรือยังลูก
Rec-0078 ผึ้งน้อยทำรัง

ขอให้มีความรู้แจ้งในธรรมกึ่งพุทธกาล ชนะหมู่มาร สำเร็จผลให้ถึงพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เทอญ

5
ธรรมะธรรมจักรกึ่งพุทธกาล / Rec-4001 พระธรรมฉุดช่วยคนได้ทุกระดับ
« กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo เมื่อ ธันวาคม 01, 2022, 03:33:51 am »

&t=974s
6
ธรรมะธรรมจักรกึ่งพุทธกาล / Rec-4000 การข้ามผ่านกิเลสและวิบากกรรม
« กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo เมื่อ พฤศจิกายน 30, 2022, 01:57:48 am »

&t=17s
7
ธรรมะธรรมจักรกึ่งพุทธกาล / Rec-3999 กระบวนการฝึกจิตให้เป็นพระอรหันต์
« กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo เมื่อ พฤศจิกายน 30, 2022, 01:56:06 am »

&t=22s
8
ธรรมะธรรมจักรกึ่งพุทธกาล / Rec-3998 การทำดีจนคลายความยึดดี
« กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo เมื่อ พฤศจิกายน 27, 2022, 09:33:42 am »


10
ธรรมะธรรมจักรกึ่งพุทธกาล / Rec-3996 ขอบเขตของวัฏสงสาร
« กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo เมื่อ พฤศจิกายน 26, 2022, 02:11:09 pm »


หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ... 10