มหาวิชชาลัยธรรมิกราช

มหาวิชชาลัยธรรมิกราชในวันนี้ => ถาม-ตอบ => ข้อความที่เริ่มโดย: thanapanyo ที่ เมษายน 09, 2022, 12:05:59 pm

หัวข้อ: พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ทำไมยังมีการตรัสรู้อีก
เริ่มหัวข้อโดย: thanapanyo ที่ เมษายน 09, 2022, 12:05:59 pm

พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ทำไมยังมีการตรัสรู้อีก
เพราะนั่นคือการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระสมณโคดม แต่การตรัสรู้ครั้งนี้คือการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้าน้อย เพื่อแสดงถึงความรู้แจ้งแล้วของดวงจิตที่มาเผยแผ่ธรรมแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณโคดม ในยุคกึ่งศาสนาของพระองค์ ซึ่งแสดงถึงความรู้ตื่นที่จะสามารถประกาศธรรมแทนพระองค์ท่านได้อย่างแท้จริง