มหาวิชชาลัยธรรมิกราช

การศึกษาในมหาวิชชาลัยธรรมิกราช => หลักสูตรค้นหาตัวตน => ข้อความที่เริ่มโดย: thanapanyo ที่ มิถุนายน 06, 2014, 12:56:07 pm

หัวข้อ: ตารางเวลาการปฏิบัติธรรม สายปฏิบัติสัมมาสัมพุทธะ ปัจฉิมาสัมพุทธะ
เริ่มหัวข้อโดย: thanapanyo ที่ มิถุนายน 06, 2014, 12:56:07 pm
ตารางเวลาการปฏิบัติธรรม

04.30 น. – 05.00 น.      ตื่นนอนทำกิจส่วนตัว
05.00 น. – 05.30 น.      ฟังธรรมจากพระยาธรรมิกราช
05.30 น. – 06.30 น.      ทำวัตรเช้า
06.30 น. – 07.30 น.      ทำความสะอาดเสนาสนะ ทำอาหาร
07.30 น. – 08.30 น.            รับประทานอาหาร
09.00 น. – 11.00 น.      สวดฟอกจิต รับพลังพุทธบารมี
11.00 น. – 12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน 
12.00 น. – 14.00 น.      พักผ่อนและทำกิจที่สมควร
14.00 น. – 16.00 น.           นั่งกรรมฐานรับพลัง เดินจงกรม สวดมนต์
16.00 น. – 18.00 น.      ทำกิจส่วนตัว ทำความสะอาดเสนาสนะ
18.00 น. – 20.00 น.      ทำวัตรเย็น ผู้ปฏิบัติฝึกแสดงธรรม
20.00 น.                 พักผ่อน