มหาวิชชาลัยธรรมิกราช

ธรรมะกึ่งพุทธกาล => หนังสือธรรมะของสายปฏิบัติ => ข้อความที่เริ่มโดย: thanapanyo ที่ มีนาคม 18, 2020, 03:29:37 pm

หัวข้อ: หนังสือปลุกจิตให้รู้ตื่น
เริ่มหัวข้อโดย: thanapanyo ที่ มีนาคม 18, 2020, 03:29:37 pm

คำนำ
      หนังสือปลุกจิตให้รู้ตื่นเล่มนี้  เป็นคัมภีร์ธรรมในกึ่งพุทธกาล ในสายธรรม สัมมาสัมพุทธะ ปัจฉิมาสัมพุทธะ  ในหลักสูตรค้นหาตัวตน  จะสอนให้รู้แจ้งความเป็นจริงของชีวิต  ให้รู้จักตัวตนของตน  รู้เหตุ รู้ผลของการเกิดมาเป็นคน ว่าเกิดมาจากไหน  เกิดมาทำอะไร ตายแล้วจะไปไหน ให้รู้ถึงการก่อเกิดดวงจิต  การก่อเกิดโลกจักรวาล วัฏสงสาร  ให้รู้จักสภาวธรรมความเป็นจริง ของพระนิพพาน มีการแนะนำการปฏิบัติอย่างง่าย ให้รู้จักทุกข์ รู้เหตุของทุกข์  รู้จักวิธีดับทุกข์ สามารถนำไปปฏิบัติตามจนถึงความพ้นทุกข์ 
                    ฉะนั้น หนังสือเล่มนี้ จึงมีความสำคัญยิ่งนัก ที่ทุกคนควรมีไว้ เป็นแผนที่การบอกทาง ให้สามารถรู้แจ้งโลกจักรวาล สามารถนำพาดวงจิต ออกจากวัฏสงสาร จนถึงเข้าถึงมรรคผล นิพพาน