มหาวิชชาลัยธรรมิกราช

ธรรมะกึ่งพุทธกาล => หนังสือธรรมะของสายปฏิบัติ => ข้อความที่เริ่มโดย: thanapanyo ที่ สิงหาคม 05, 2019, 03:10:52 am

หัวข้อ: หนังสือพุทธธรรมสำหรับนักบวช เล่ม 1
เริ่มหัวข้อโดย: thanapanyo ที่ สิงหาคม 05, 2019, 03:10:52 am


คำนำ

พุทธธรรมสำหรับนักบวชนั้น ถือเป็นคัมภีร์ธรรมกึ่งพุทธกาล  เกิดขึ้นมาจากการน้อมสื่อธรรมของพระยาธรรมิกราช  ที่ได้เข้าเฝ้ารับฟังธรรมจากพระพุทธองค์ นำพระธรรมคำสอนมาเผยแผ่ ให้แก่ดวงจิตทั้งหลาย ที่ได้สั่งสมบุญบารมีไว้รอรอบกึ่งศาสนา โดยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาธรรมในการสื่อสาร ใช้คำศัพท์อย่างง่าย ตามยุคตามสมัย  จึงง่ายต่อการศึกษาและเรียนรู้
ฉะนั้น  พุทธธรรมสำหรับนักบวช  จึงเป็นพระธรรมที่สำคัญมากยิ่งนัก  ที่ทุกคนจะสามารถฝึกฝนตนตาม  และสำเร็จธรรมได้ในยุคสมัยนี้  ธรรมะที่มีอยู่ก่อนนั้นก็ดีอยู่  เพียงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎของความไม่เที่ยง กาลเวลาผ่านไปเนิ่นนาน ธรรมคำสั่งสอนก็ลบเลือนหายไปตามยุคตามสมัย  การถ่ายทอดธรรมต่างๆ ก็ยังคงมีเค้าโครงเดิมอยู่  แต่ความละเอียดชัดเจน ที่จะทำให้ดวงจิตทั้งหลาย เข้าถึงธรรมอย่างแท้จริงนั้น  ย่อมเลือนรางและจางหาย
คัมภีร์ธรรมกึ่งพุทธกาลจึงก่อเกิดขึ้น  เพื่อที่จะต่อยอดพระธรรมที่มีอยู่ก่อนนั้น ให้ละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ให้ดวงจิตทั้งหลาย ได้เรียนรู้และต่อยอดความดี  ซึ่งยุคสมัยนี้ ก็มีดวงจิตมากมายที่ตั้งใจทำความดี  แต่ก็ทำความดีได้ในระดับพื้นฐาน  การที่จะเข้าใจถึงความดีที่แท้จริง ที่จะนำพาดวงจิตให้พ้นทุกข์นั้นมีน้อย  จึงเป็นเหตุให้คนดีทั้งหลายเหล่านั้น ทำความดีได้แต่ไม่สามารถก้าวผ่านความดี  จนเข้าถึงมรรคผลนิพพาน  พระธรรมในกึ่งพุทธกาลจะเป็นแผนที่บอกทาง ไม่ให้เดินหลงทางและติดอยู่ในความดี  ตามหลักของ ศีล ธรรม สมาธิ ปัญญา สี่ย่างก้าวให้เดินออกจากวัฏสงสาร  เข้าถึงพระนิพพาน