สายปฏิบัติสัมมาสัมพุทธะ ปัจฉิมาสัมพุทธะ

ไม่มีกระทู้ใหม่ พระยาธรรมิกราช คือใคร

พระยาธรรมิกราช คือใคร อุบัติขึ้นมาด้วยเหตุใด อย่างไรถึงเรียกว่าพระยาธรรมิกราช พิสูจน์ได้อย่างไร

7 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nubwo23
ใน Re: เมื่อมีคนมาทดสอบพระย...
เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2018, 02:42:26 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กรรมฐานสายสัมมาสัมพุทธะ ปัจฉิมาสัมพุทธะ

กรรมฐานของสายปฏิบัตินี้ จะมีการสวดชำระจิต เติมพลังพุทธบารมี และการฝึกสลายตัวตน เพื่อความพ้นทุกข์

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo
ใน กรรมฐานเข้าสู่พระนิพพาน
เมื่อ มีนาคม 25, 2016, 07:38:19 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หลักสูตรค้นหาตัวตน

หลักสูตรนี้จะแนะนำ แต่ละดวงจิตให้รู้เข้าใจถึงการมาเกิดของแต่ละดวง และวิธีการพิสูจน์ค้นหาตัวตน

17 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nubwo23
ใน Re: การปฏิบัติธรรม สายสั...
เมื่อ พฤศจิกายน 08, 2018, 04:28:31 PM

ธรรมะกึ่งพุทธกาลผ่านพระยาธรรมิกราช

ไม่มีกระทู้ใหม่ พุทธธรรมกฎแห่งกรรม

การทำสิ่งใดไป จะได้ผลกลับมาอย่างไร เป็นตามเหตุตามปัจจัย ที่ลงมือหว่านลงมือทำ

81 กระทู้
81 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo
ใน Rec-3063 พรวันออกพรรษา
เมื่อ ตุลาคม 13, 2019, 04:47:15 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ พุทธธรรมนำทางเพื่อพ้นทุกข์

ธรรมะสำหรับผู้ปรารถนา รู้หนทางออกจากความทุกข์ พระยาธรรมิกราชได้เข้าเฝ้าฟังธรรมจากพระพุทธองค์

169 กระทู้
169 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo
ใน Rec-2922 คลื่นกระแสไม่พ...
เมื่อ มิถุนายน 10, 2019, 06:46:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ พุทธธรรมไขปัญหาคาใจ

พระยาธรรมิกราช มีสิ่งใดที่สงสัยก็จะเข้าเฝ้า ทูลถามกับพุทธองค์ ให้ได้รับคำตอบ เพื่อคลายความสงสัยที่คาใจ

165 กระทู้
165 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo
ใน Rec-2752 กรรมเก่า กรรมใ...
เมื่อ ธันวาคม 12, 2018, 03:50:03 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สนทนาธรรมยามเย็นกับแม่ชีกชพร

สนทนาธรรมกับญาติธรรม ทั้งใกล้และทางไกล ให้เข้าใจความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่ในโลกและวัฏสงสาร เพื่อหาทางเข้าสู่พระนิพพาน

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phusawa
ใน สนทนาธรรมแม่ชีกชพร 17 มิ...
เมื่อ มิถุนายน 17, 2018, 12:44:24 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ พุทธธรรมสำหรับนักบวช

คำสอนสำหรับนักบวชหรือผู้ที่เตรียมตัวออกบวช ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อดับการเกิด เพื่อความพ้นทุกข์

358 กระทู้
358 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo
ใน Rec-2584 สิ่งที่เคารพศร...
เมื่อ มิถุนายน 18, 2018, 08:43:36 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ พุทธธรรมคลายทุกข์

เป็นคำสอนที่โปรดเฉพาะบุคคล ที่มีปัญหา มีความทุกข์ ซึ่งอาจจะตรงกับใครหลายคน ขอเชิญเลือกรับฟังเอา เพื่อจะได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต

150 กระทู้
150 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo
ใน Rec-2170 ฉากละครชีวิตขอ...
เมื่อ มีนาคม 04, 2017, 07:46:48 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ พุทธโอวาทกึ่งพุทธกาล

โอวาทธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่แสดงในช่วงกึ่งพุทธกาล โดยผ่านพระยาธรรมิกราช

79 กระทู้
79 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo
ใน Rec-2005 จงรู้ตื่น
เมื่อ กันยายน 27, 2016, 03:18:22 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ พระยาธรรมรับคำสอนจากพุทธองค์

พระยาธรรมิกราชขึ้นเข้าเฝ้ารับคำสอนจากพุทธองค์ มาเผยแผ่ให้ญาติธรรมทั้งหลายได้ฟังกันทุกวัน

113 กระทู้
113 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo
ใน Rec-1910 บุคคลที่เหมาะส...
เมื่อ กรกฎาคม 06, 2016, 07:49:20 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ธรรมะจากพระพุทธเจ้า

พระยาธรรมิกราช ได้เข้าเฝ้าทูลถามปัญหาธรรมะ กับพระพุทธเจ้า

213 กระทู้
213 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo
ใน Rec-1444 ความหลงทำให้ทุ...
เมื่อ เมษายน 17, 2016, 02:51:26 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ธรรมะเปิดโลก

พระธรรมคำสอนที่เปิดให้เข้าใจในความเป็นจริงของสรรพสิ่งทั้งหลาย ให้เข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิด เข้าใจในวัฏสงสาร เข้าใจในสภาธรรมของพระนิพพาน การทำให้แจ้งแห่งความหลุดพ้น

114 กระทู้
114 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo
ใน Rec-1359 ความอดทนที่สูง...
เมื่อ สิงหาคม 10, 2015, 06:09:06 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ธรรมะจากพุทธประวัติ

การเผยแผ่ธรรมจากการ์ตูนพุทธประวัติ ซึ่งมีนัยของพระธรรมคำสอน ที่ซ่อนอยู่ในนั้น เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ให้แก่ทุกคน

154 กระทู้
154 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo
ใน Rec-0973 ทำความดี ละเว้...
เมื่อ เมษายน 17, 2015, 09:48:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ พระยาธรรมิกราชเผยแผ่ธรรม

พระยาธรรมิกราชได้น้อมเข้าเฝ้าต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อน้อมนำพระธรรมคำสอนมาเผยแผ่ แก่ญาติบุบุญญาติธรรมทุกวัน

217 กระทู้
217 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo
ใน Rec-0917 พุทธโอวาทในวัน...
เมื่อ มีนาคม 04, 2015, 08:11:52 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ พระยาธรรมิกราชไขปัญหาคาใจ ตอบปัญหาธรรม

สนทนาปัญหาธรรม การปฎิบัติธรรมต่างๆ ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

57 กระทู้
57 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo
ใน Rec-1317 ทำไมมีพระยาธรร...
เมื่อ สิงหาคม 17, 2015, 08:20:36 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กวนอิมน้อยสื่อสภาวธรรมโลกทิพย์

กุมารีน้อยจากสวรรค์พาท่าน ท่องไปในโลกทิพย์ เพื่อค้นหาสภาวธรรมต่างๆของโลกทิพย์ มาเล่าให้ท่านฟัง

31 กระทู้
31 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo
ใน Rec-020 พระโพธิสัตว์กวน...
เมื่อ กันยายน 03, 2018, 01:08:54 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ไขรหัสชีวิต เปิดกรรม

เรื่องราวของดวงจิตต่างๆ ที่ไขรหัสชีวิต เปิดกรรม นำมาเป็นคำสอนให้เห็นในกฎของกรรม ที่นำมาลิขิตให้ดวงจิตทั้งหลายต้องได้รับผล เมื่อกระทำสิ่งใดไปแล้ว เป็นการสมมติชื่อขึ้นมาให้ตัวละครใหม่

107 กระทู้
106 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nubwo23
ใน Re: แก้กรรมจากไขรหัสชีวิ...
เมื่อ พฤศจิกายน 15, 2018, 03:24:10 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ แสงธรรมจากสิ่งรอบข้างวันละเรื่อง

ธรรมะที่ได้จากการเห็นได้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว แล้วนำมาเป็นธรรมะคำสอนให้แก่ญาติบุญญาติธรรมได้พิจารณากัน

28 กระทู้
28 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo
ใน Rec-0769 พรปีใหม่ฝากมาใ...
เมื่อ มกราคม 01, 2015, 07:27:22 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ เสียงเพลงจากภูสวรรค์ เสียงลำจากสวนธรรมิกราช

เสียงเพลงจากพุทธอุทยานภูสวรรค์ เสียงกลอนลำจากสวนธรรมิกราช

25 กระทู้
25 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo
ใน ลำล่อง ทุกข์เพราะเป็นหนี...
เมื่อ กันยายน 17, 2019, 07:13:02 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือธรรมะของสายปฏิบัติ

หนังสือธรรมะ หรือบทความที่ได้รวบรวมจากพระคำสอนของสายปฏิบัติสัมมาสัมพุทธ ปัจฉิมาสัมพุทธะ

5 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo
ใน หนังสือพุทธธรรมสำหรับนัก...
เมื่อ สิงหาคม 05, 2019, 03:10:52 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ พุทธธรรมวาระพิเศษ

ธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวาระพิเศษต่างๆ หรือคำถามที่พระยาธรรมิกราชได้เข้าเฝ้าทูลถาม

100 กระทู้
100 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo
ใน Rec-2985 ถูกต้องหรือยัง...
เมื่อ ตุลาคม 02, 2019, 06:21:40 AM

พุทธอุทยานภูสวรรค์วันนี้

ไม่มีกระทู้ใหม่ บัญชีบุญผู้ร่วมก่อสร้างในพุทธอุทยานภูสวรรค์

กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานที่ปฏิบัติธรรม การร่วมแรงร่วมใจในการสร้างหลวงพ่อใหญ่ภูสวรรค์ และสร้างเสนาสนะต่างๆ

398 กระทู้
71 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo
ใน Re: กฐินสามัคคี วัดพระพุ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 12:41:27 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สวนธรรมิกราช

สถานีที่ ๒ ของการเผยแผ่ธรรม ของพระยาธรรมิกราช ที่ภาคอีสาน

99 กระทู้
33 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo
ใน Re: งานสมโภชเจดีย์แก้วโก...
เมื่อ ตุลาคม 14, 2019, 06:08:56 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ปฏิทินกิจกรรม

วันเวลาของการจัดงานบุญ และกิจนิมนต์

38 กระทู้
29 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo
ใน Re: ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรร...
เมื่อ มิถุนายน 01, 2019, 07:34:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ถาม-ตอบ

สงสัยในสิ่งใด จะเป็นข้อธรรม หรือความเป็นมาเป็นไป ถามมาก็จะตอบไป ตามความรู้ ความเข้าใจ ของผู้ตอบเอง สมัครสมาชิกเข้ามา ถึงถามได้นะ

ผู้ดูแล: thanapanyo

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thanapanyo
ใน Re: คำสอนที่นำมาเผยแผ่แต...
เมื่อ พฤศจิกายน 14, 2017, 04:48:00 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

พุทธอุทยานภูสวรรค์ - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

2742 กระทู้ ใน 2322 หัวข้อ โดย 56 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: gozilla1
กระทู้ล่าสุด: "Re: กฐินสามัคคี วัดพระพุ..." ( วันนี้ เวลา 12:41:27 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

15 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 15. ออนไลน์มากที่สุด: 41 (สิงหาคม 11, 2018, 05:40:07 PM)