ธรรมเทศนา

1. พุทธโอวาทเรื่องเกมส์ชีวิต

 

 

2. พระแม่พิมพากระดานเกมส์ชีวิต 1

 

 

3. พระแม่พิมพากระดานเกมส์ชีวิต 2

 

3. หลงดีจนหมดดี

 

4. พิธีเปิดสายปฏิบัติธรรม

 

5. ความเมตตาในอุเบกขา

 

6. ทำจิตให้เป็นสุขอยู่กับปัจจุบัน

 

7. สร้างสะสมกรรมดีละเว้นกรรมชั่ว